Quy định trách nhiệm nộp lưu chiểu, lưu trữ phim 

Xem với cỡ chữ

Ngày 22.1, Đoàn khảo sát về việc thi hành Luật Điện ảnh của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thị Hoa làm trưởng đoàn đã làm việc với Viện Phim Việt Nam và Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Hoàng Thị Hoa phát biểu tại buổi làm việc với Viện Phim Việt Nam
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Hoàng Thị Hoa phát biểu tại buổi làm việc với Viện Phim Việt Nam

Viện Phim Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng lưu chiểu phim, lưu trữ phim và bảo quản các tư liệu điện ảnh; nghiên cứu lý luận, công nghệ lưu trữ điện ảnh; khai thác và phổ biến các tư liệu điện ảnh theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2007 đến nay Viện Phim Việt Nam đã tiếp nhận 655 phim/1.221 phim các loại được sản xuất. Cụ thể: Phim nộp lưu trữ đã nhận 529/665 phim, trong đó 30 phim truyện, 357 phim tài liệu, 142 phim hoạt hình. Phim nộp lưu chiểu đưa về lưu trữ đã nhận 268 phim/1.221 phim, trong đó 39  phim truyện, 87 phim tài liệu (17 phim nhựa, 70 phim video và kỹ thuật số), 142 phim hoạt hình. Các phim đang được lưu trữ tại Viện, khi các cơ sở sản xuất phim có nhu cầu cung cấp lại bản sao, in trích tư liệu những phim đã nộp sẽ được Viện cung cấp theo quy định. Viện cung cấp lại bản sao, in trích phim cho 3 - 5 đơn vị/năm.

Khó khăn hiện nay là các hãng sản xuất phim đã dừng và không sản xuất phim nhựa nên công tác bảo quản và khai thác phim gặp nhiều khó khăn. Những phim có niên hạn lâu năm và bản phim bị xuống cấp theo thời gian không thể in chuyển sang bản phim nhựa mới để lưu trữ. Do vậy, việc in chuyển phim nhựa sang định dạng số để lưu trữ là việc làm cấp thiết trong khi nguồn kinh phí thực hiện lại rất hạn chế.

Đại diện Viện Phim Việt Nam cho rằng, trong 10 - 20 năm tới, kho lưu trữ hình ảnh động quốc gia - Viện Phim Việt Nam sẽ thiếu hụt nghiêm trọng phim điện ảnh của Việt Nam. Vì thế, Viện Phim Việt Nam kiến nghị, Luật Điện ảnh (sửa đổi) sắp tới cần quy định về trách nhiệm, thời hạn nộp lưu chiểu, lưu trữ đối với các tổ chức, cá nhân khi trình duyệt phim và phân cấp cụ thể đối với cơ quan lưu chiểu, lưu trữ ở Trung ương và địa phương. Đây vừa là quyền lợi đồng thời cũng là trách nhiệm của các nhà sản xuất phim đối với nền điện ảnh nước nhà.

Trong khi đó, Công ty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam nêu thực tế, ngành điện ảnh đang đối mặt với những khó khăn to lớn ở hầu hết lĩnh vực. Một số chính sách dành cho ngành điện ảnh không còn phù hợp và chưa được quan tâm thích đáng. Thị trường sản xuất và phát hành phim khó định hướng. Vì thế, cần có sự hỗ trợ nhiều hơn của Nhà nước để định hướng sáng tác, sản xuất, phát hành và phổ biến phim; xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống rạp đạt tiêu chuẩn, từ đó ngành có thể xây dựng tác phẩm đạt chất lượng cao, có giá trị giáo dục tư tưởng và thẩm mỹ cho công chúng.

Cụ thể, đại diện Hãng phim Hoạt hình Việt Nam kiến nghị Nhà nước cần có chính sách ưu đãi về thuế và cơ chế đặc thù cho các cơ sở điện ảnh. Cần tìm đầu ra cho các bộ phim tài liệu, phim hoạt hình được nhà nước đặt hàng. Yếu tố quan trọng nhất để củng cố, xây dựng và phát triển điện ảnh là con người. Vì vậy, cần quan tâm là đào tạo đội ngũ những người có chuyên môn, tay nghề, công nghệ kỹ thuật...

Nhật Linh