Quy định bảo hiểm y tế bắt buộc góp phần bảo đảm tính bền vững của chính sách bảo hiểm y tế 

Xem với cỡ chữ
Tôi tán thành với quy định bảo hiểm y tế là hình thức bắt buộc, áp dụng với mọi đối tượng để chăm sóc sức khỏe nhân dân, không vì mục đích lợi nhuận và do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Thực tế cho thấy, nếu không quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ có nhiều nhóm đối tượng khỏe mạnh, có thu nhập cao, kinh tế ổn định nhưng không tham gia bảo hiểm y tế mà chỉ có những người có nguy cơ mắc bệnh cao hoặc đã mắc bệnh nặng, hiểm nghèo phải chữa trị dài hạn mới tham gia bảo hiểm y tế, tạo nên sự lựa chọn ngược, làm mất khả năng cân đối quỹ, ảnh hưởng đến tính bền vững của chính sách bảo hiểm y tế.

Tôi đồng tình cao với nguyên tắc của bảo hiểm y tế là chia sẻ rủi ro. Dự thảo Luật đã bổ sung khoản 8, Điều 2 xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản chi trả cho những dịch vụ y tế thiết yếu để chăm sóc sức khỏe phù hợp với khả năng chi trả bảo hiểm y tế. Đây là điểm mới hết sức quan trọng và cần thiết để người tham gia bảo hiểm y tế thấy rõ được quyền lợi của mình, tăng tính hấp dẫn của bảo hiểm y tế. Nhưng nếu quy định bảo hiểm y tế bắt buộc và gói dịch vụ y tế cơ bản thì chưa đủ, chưa bảo đảm đối với người có điều kiện kinh tế phát triển muốn tiếp cận với dịch vụ y tế cao hơn. Vì vậy, bảo hiểm y tế bắt buộc phải song hành với bảo hiểm y tế bổ sung. Tôi đề nghị Nhà nước cần có chính sách bảo hiểm y tế bổ sung để chi trả dịch vụ theo yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bên cạnh dịch vụ y tế cơ bản để thu hút đông đảo người dân tham gia.

Để thực hiện được hình thức bắt buộc đối với bảo hiểm y tế thì Nhà nước phải tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia; nâng cao y đức, chất lượng khám, chữa bệnh; đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở khám, chữa bệnh ở tuyến dưới; đồng thời, có chế tài xử lý cơ quan, tổ chức không tham gia bảo hiểm y tế và khuyến khích mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

ĐBQH Nguyễn Thị Bích Nhiệm (Yên Bái)