Quốc tế hỗ trợ Việt Nam phòng ngừa thiên tai 

Xem với cỡ chữ

      Cộng đồng châu Âu (EC) và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) đã cam kết sẽ viện trợ hơn 330.000 USD để thực hiện  Dự án nâng cao năng lực địa phương trong việc phòng ngừa và giảm nhẹ hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Theo đó, dự án sẽ tổ chức các khoá tập huấn và diễn tập cho cán bộ và người dân các huyện Trạm Tấu, Yên Bái, huyện Lang Chánh,Thanh Hoá, và huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Dự án cũng sẽ cấp phát tờ rơi, áp phích, sách bỏ túi, cung cấp bộ dụng cụ sơ cứu, cấp cứu và cứu hộ và lắp đặt hệ thống loa phóng thanh tại các địa phương nói trên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc đối phó với thiên tai.

ĐP