Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển 

Xem với cỡ chữ
Hơn 200 hình ảnh và tư liệu với 3 chủ đề: “Bác Hồ với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên;” “Quốc hội Việt Nam những chặng đường lịch sử;” “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật", đang được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, TP. Hồ Chí Minh.

Triển lãm "Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển" khai mạc sáng 4.5, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Các hình ảnh, tài liệu giới thiệu cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6.1.1946; chặng đường 75 năm phát triển của Quốc hội Việt Nam với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời, phát triển của Quốc hội Việt Nam. 

 
Khách tham quan triển lãm

Triển lãm cũng giới thiệu các tài liệu liên quan đến các quy định của hiến pháp, pháp luật đối với Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp; các quy định về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Bên cạnh đó, triển lãm có một phần giới thiệu các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong quá trình góp phần tham gia chuẩn bị, tổ chức các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn Quân khu.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 nhấn mạnh, triển lãm là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, để các thế hệ người Việt Nam, nhất là tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 7 thấu hiểu, tự hào về Quốc hội Việt Nam trong chặng đường xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Hà Hương