Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước:

Xử phạt với hành vi vi phạm đã rõ, xảy ra thường xuyên, phổ biến

- Thứ Bảy, 18/03/2023, 16:28 - Chia sẻ

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước đã quy định rõ 7 loại hành vi vi phạm. Đây đều là những vi phạm đã xảy ra thường xuyên và mang tính phổ biến. Các hình thức xử phạt được áp dụng gồm phạt cảnh cáo và phạt tiền.

Nâng cao hiệu lực hoạt động kiểm toán

Tại họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh nêu rõ, Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; nhằm nâng cao hiệu lực hoạt động kiểm toán của KTNN và tính nghiêm minh của pháp luật.

toàn cảnh cuộc họp báo  - Ảnh Hoàng Ngọc
Toàn cảnh cuộc họp báo. Ảnh Hoàng Ngọc

Pháp lệnh gồm 5 Chương, 21 Điều, quy định rõ 7 nhóm loại hành vi vi phạm là các hành vi vi phạm đã rõ, xảy ra thường xuyên và mang tính phổ biến. Đó là hành vi vi phạm quy định về gửi báo cáo định kỳ. Hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện việc kiểm toán. Hành vi vi phạm quy định về trả lời và giải trình liên quan đến nội dung kiểm toán. Hành vi không ký biên bản kiểm toán, không chấp hành quyết định kiểm toán. Hành vi mua chuộc, hối lộ Trưởng đoàn kiểm toán, Phó Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán; cản trở công việc của Kiểm toán Nhà nước. Hành vi che giấu vi phạm pháp luật về tài chính công, tài sản công, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm toán, kết quả kiểm toán. Hành vi vi phạm quy định về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Pháp lệnh cũng xác định hình thức, mức phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng với 7 nhóm hành vi vi phạm, gồm phạt cảnh cáo và phạt tiền. Bên cạnh đó, Pháp lệnh quy định biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác hoặc không trung thực; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp (nếu có) do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết thêm, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước của cá nhân là 50 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước của tổ chức là 100 triệu đồng.

Quy định rõ thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn kiểm toán

Pháp lệnh quy định rõ thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước gồm: Kiểm toán viên nhà nước; Tổ trưởng Tổ kiểm toán; Phó Trưởng đoàn kiểm toán; Trưởng đoàn kiểm toán; Kiểm toán trưởng. Việc lập biên bản vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Pháp lệnh cũng quy định rõ thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn kiểm toán và Kiểm toán trưởng. Cụ thể, Trưởng đoàn kiểm toán có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 30 triệu đồng. Kiểm toán trưởng có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực kiểm toán Nhà nước.

Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước được thực hiện theo Luật Xử phạt vi phạm hành chính.

Trong trường hợp cá nhân tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3, Điều 15 của Luật Xử lý vi phạm hành chính: “Trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện nếu xét thấy việc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật”.

Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 69, Luật Kiểm toán Nhà nước về việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan. Tương tự, quyền khởi kiện và giải quyết đơn khởi kiện được thực hiện theo quy định của Điều 69a Luật Kiểm toán Nhà nước về việc khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán và các quy định pháp luật có liên quan.

Kiểm toán trưởng có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước thông tin, việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước chủ trì, lực lượng Cảnh sát nhân dân, Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thi hành mở tài khoản có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1.5.2023.

Hoàng Ngọc
#