Thư của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Mừng Ban Công tác đại biểu 20 năm thành lập và phát triển

BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

THƯ CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
VƯƠNG ĐÌNH HUỆ
MỪNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU 20 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Bài 1: Nhận diện những biến dạng trong nhận thức,  thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ

Lời Tòa soạn: Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban Công tác đại biểu (17.3.2003 - 17.3.2023), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:
Bài 1: Nhận diện những biến dạng trong nhận thức,  thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ -0
Hội nghị về công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử, ngày 16.7.2021

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (17.3.2003 - 17.3.2023) thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi thân ái gửi tới Ban Công tác đại biểu những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và toàn diện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác đại biểu ngày càng hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn về tổ chức; tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác đại biểu Quốc hội và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao phó. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công tác tham mưu của Ban về công tác đại biểu, công tác tổ chức cán bộ, công tác Hội đồng nhân dân ngày càng chủ động, nền nếp, chất lượng, tăng tính chuyên nghiệp với nhiều cải tiến thiết thực, góp phần tích cực trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

Tiến tới kỷ niệm 80 năm lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng rằng, Ban Công tác đại biểu sẽ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan để hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với thành tựu và kinh nghiệm của 20 năm qua, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tận tâm và đầy trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Ban, sự năng động, chuyên nghiệp và kỷ luật của tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kỳ vọng rằng, Ban Công tác đại biểu tiếp tục đổi mới và phát triển toàn diện, đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong công tác tham mưu, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong giai đoạn mới. 

Chúc Ban Công tác đại biểu tầm nhìn mới, cố gắng mới và thành công mới!

Thân ái,

Vương Đình Huệ

Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 1: Nhận diện những biến dạng trong nhận thức,  thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ