Dư âm Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV

Tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức thực thi pháp luật

- Thứ Sáu, 08/09/2023, 07:15 - Chia sẻ

Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV đã khép lại để lại dư âm về quyết tâm đưa luật, nghị quyết vào cuộc sống. Đại diện cơ quan dân cử địa phương kỳ vọng: hội nghị sẽ góp phần quan trọng đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả; đồng thời, thúc đẩy và tạo chuyển biến tích cực trong thực thi pháp luật bảo đảm hiệu lực, hiệu quả…

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An CHU ĐỨC THÁI:
Việc làm cần thiết và rất mong được duy trì

Tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức thực thi pháp luật

Việc lần đầu tiên tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội là một điểm mới trong hoạt động của Quốc hội Khóa XV nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng và thực thi pháp luật. Đây là cách làm sáng tạo, thể hiện tinh thần đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với tổ chức thực thi pháp luật, thể hiện rõ tinh thần đồng hành với Chính phủ.

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc để triển khai luật, nghị quyết là việc làm cần thiết và rất mong được duy trì. Bởi, đây là dịp để các cơ quan cùng nhìn nhận, rà soát, xem xét những mặt được, chưa được trong triển khai luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành, rút ra bài học kinh nghiệm và các giải pháp khắc phục; đồng thời, góp phần quan trọng thực hiện yêu cầu “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh” theo tinh thần Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện hệ thống pháp luật theo một hệ thống tiêu chuẩn phổ quát, toàn diện và rất cao so với thực tế hiện nay; đồng thời, cần đổi mới, hoàn thiện cơ chế tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả. Để thực hiện được điều này, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và nỗ lực của nhiều cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tin rằng, kết quả của Hội nghị sẽ góp phần quan trọng đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực; đồng thời, thúc đẩy và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi pháp luật bảo đảm hiệu lực, hiệu quả… như nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phát biểu bế mạc hội nghị: việc triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV, nhất là các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Năm đòi hỏi nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan, tổ chức nhằm đưa các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lai Châu NGUYỄN MINH HIỆP:
Nâng cao trách nhiệm thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội

Tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức thực thi pháp luật

Hội nghị toàn quốc về công tác triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội được tổ chức lần đầu tiên nhưng đã được chuẩn bị và tiến hành với tinh thần nghiêm túc, chu đáo, cẩn trọng, cầu thị đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của các đại biểu, cử tri và nhân dân.

Qua theo dõi hội nghị, tôi cho rằng nội dung đánh giá về công tác triển khai đối với các luật, nghị quyết của Quốc hội qua báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và tham luận của một số bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phản ánh khá đầy đủ, rõ nét kết quả triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội. Bên cạnh đó, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc bất cập, các “điểm nghẽn” trong thực thi chính sách, pháp luật và đề xuất nhiều giải pháp để các luật, nghị quyết được triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Kỳ vọng qua hội nghị, các giải pháp đưa ra sẽ sớm được triển khai thực hiện và tập trung chỉ đạo quyết liệt, sớm khắc phục được tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết.

Việc triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV trong thời gian tới cần phải có nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan, tổ chức để những quyết sách quan trọng của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống.

Về phạm vi Hội nghị, rất mong muốn việc mở rộng phạm vi và đại biểu tham dự đến cấp huyện, xã theo hình thức trực tuyến nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp trong hệ thống chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở, coi đây là một hình thức thông tin, tuyên truyền, giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội. Từ kết quả của hội nghị này, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm, vận dụng và tổ chức các Hội nghị để triển khai kịp thời các nghị quyết do mình ban hành; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện luật, nghị quyết và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ở địa phương.

Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nam Định BÙI TRUNG KIÊN: Không để luật "lỗi nhịp" với cuộc sống

Tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức thực thi pháp luật

Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức là hoạt động chưa có tiền lệ. Qua 1 ngày diễn ra hội nghị với những kết quả tốt đẹp cho thấy, đây là hoạt động rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng được mong mỏi của người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh việc triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV, nhất là luật, nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ Năm đòi hỏi nỗ lực và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan, tổ chức nhằm đưa các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Theo đó, việc tổ chức hội nghị để góp phần giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức và thi hành pháp luật, nhất là tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết rất kịp thời. Đặc biệt, tại Hội nghị, nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của các đại biểu đã làm rõ những khó khăn tồn tại, hạn chế; nhiều kiến nghị, đề xuất thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh đã được đưa ra. Tin rằng, sau hội nghị sẽ có những chuyển biến rõ nét, pháp luật sẽ được thực thi nghiêm minh, nhất quán, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng luật "lỗi nhịp" với cuộc sống.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu cần phải tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong công tác tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc tổ chức thành công hội nghị lần này, cùng với sự đồng hành trách nhiệm, chủ động, hiệu quả và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, năng lực và quyết tâm tổ chức thi hành pháp luật nghiêm túc, sáng tạo của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan sẽ là cơ sở quan trọng, góp phần để công tác triển khai luật, nghị quyết có chuyển biến rõ nét hơn trong thời gian tới.

DIỆP ANH - KHÁNH DUY - HẢI THANH thực hiện