Nhận diện các "nút thắt", kiến tạo chính sách phát triển bền vững

- Thứ Ba, 19/09/2023, 07:02 - Chia sẻ

Với những hiệu quả tích cực Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2021, 2022 mang lại là các cơ quan, đơn vị nhận diện rõ hơn những "nút thắt", "điểm nghẽn", rào cản cho sự phát triển của nền kinh tế, từ đó đưa ra những kế sách kịp thời tháo gỡ, nhiều đại biểu Quốc hội, HĐND kỳ vọng: Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 sẽ tập trung phân tích, mổ xẻ, đề xuất, hiến kế cho Quốc hội những giải pháp đúng, trúng, đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng...

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang LÝ THỊ LAN:
Cơ sở cho những quyết sách khơi thông nguồn lực

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 và Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 đã để lại nhiều luận cứ khoa học có tính thực tiễn cao, cung cấp các thông tin bổ ích, định hướng đúng, phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, điều hành, nhất là hoạch định chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang LÝ THỊ LAN
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong nước, dù kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, song tăng trưởng kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, một số động lực tăng trưởng suy giảm. Bởi vậy, tôi cho rằng: Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023 với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững” rất cần thiết để đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam năm 2023 và giai đoạn 3 năm 2021 - 2023. Đồng thời, nhận diện những "nút thắt", "rào cản", đề xuất các dư địa, tiềm năng phát triển, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Và chắc chắn, các ý kiến trao đổi, tham luận tại Diễn đàn lần này sẽ cung cấp thêm luận cứ khoa học, thực tiễn làm căn cứ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ đưa ra các giải pháp kịp thời và phù hợp. Trước mắt, sẽ là nguồn thông tin hữu ích phục vụ kịp thời Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV và công tác hoạch định, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tin rằng, nhiều giải pháp hay, đề xuất chất lượng và gợi ý chính sách đúng, trúng tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 sẽ được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu để xây dựng, ban hành các quyết sách khơi thông nguồn lực, tạo đà thúc đẩy phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa LÊ TIẾN LAM:
Nhận diện các "nút thắt", đề xuất các dư địa phát triển

Năm 2022, kinh tế Việt Nam phục hồi rất tích cực, tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Việt Nam đã giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát, bảo đảm được các cân đối lớn của nền kinh tế, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Nhiều chủ trương, đường lối quan trọng được ban hành để xác lập định hướng và các chính sách phát triển kinh tế về trung và dài hạn, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế năm 2023 và những năm tiếp theo… Tôi cho rằng, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 là một trong những yếu tố tác động thiết thực, đóng góp vào thành quả chung của nền kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa LÊ TIẾN LAM
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa Lê Tiến Lam

Năm 2023, nền kinh tế - xã hội nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trong đó, một số động lực tăng trưởng suy giảm; thị trường tiền tệ, tài chính, bất động sản tiềm ẩn không ít rủi ro; hoạt động sản xuất, kinh doanh, thị trường lao động gặp nhiều khó khăn… Bối cảnh này đòi hỏi phải sớm có giải pháp ứng phó trong ngắn hạn và giải pháp mang tầm chiến lược. Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 xác định chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững” rất đúng và trúng. Tôi tin tưởng, Diễn đàn năm nay sẽ tiếp tục đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam năm 2023 và giai đoạn 3 năm 2021 - 2023; nhận diện các "nút thắt", rào cản đối với sự phát triển; đồng thời, đề xuất các dư địa, tiềm năng phát triển.

Với hàng trăm đại biểu là nhà quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia đến từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau chắc chắn sẽ đem đến Diễn đàn những ý kiến sắc sảo, trọng tâm, hữu ích để cung cấp thêm luận cứ khoa học, thực tiễn, trở thành nguồn thông tin "đầu vào" quan trọng để Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại Kỳ họp thứ Sáu sắp tới.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh NGUYỄN THỊ THÚY NGA:
Hiến kế đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững hơn

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 và Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2022 đã để lại nhiều bài học quý, tạo tiền đề cho Quốc hội đưa ra nhiều quyết sách tháo gỡ các điểm “nghẽn” của nền kinh tế thời điểm đó; đồng thời, đóng góp nhiều luận cứ quan trọng cả về khoa học, lý luận và thực tiễn để Quốc hội có những quyết đáp chính xác, đúng đắn, kịp thời về kinh tế - xã hội trong giai đoạn đầy khó khăn, thử thách vừa qua.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh NGUYỄN THỊ THÚY NGA
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thúy Nga

Tôi đánh giá cao việc Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023. Sự kiện đã trở thành thường niên này một lần nữa khẳng định Quốc hội luôn đồng hành với Chính phủ trong xây dựng, ban hành chính sách để đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững hơn.

Tôi kỳ vọng, tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học sẽ tập trung phân tích, mổ xẻ, đánh giá chính xác những thách thức, "điểm nghẽn", rào cản và "nút thắt" hiện nay; tận dụng tốt những cơ hội mới cùng lợi thế về ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp mà Việt Nam đã duy trì được trong suốt thời gian qua… Từ đó đề xuất, hiến kế cho Quốc hội những giải pháp đúng, trúng, đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng và tạo đà cho sự phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đúng như chủ đề của Diễn đàn "Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững".

Đồng thời, với sự chủ động từ sớm, từ xa sẽ là nguồn thông tin hữu ích cung cấp thêm luận cứ khoa học, thực tiễn để Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong thẩm tra; là nguồn thông tin đầu vào quan trọng để các đại biểu Quốc hôi xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại Kỳ họp thứ Sáu sắp tới.

TRỌNG HIẾU - ĐÀO CẢNH - DIỆP ANH thực hiện
#