Đoàn kết và phát triển

Đoàn kết và phát triển

Đại đoàn kết làm ra sức mạnh vô địch!

Đó là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam, là cội nguồn sức mạnh và sự trường tồn của Dân tộc ta, là nhân tố có ý nghĩa quyết định sự phát triển của Đất nước ta trải mấy nghìn năm qua.

Năm 2022, với nguyên khí ấy, chúng ta đã đi như thế và tiếp tục thành công!

Trên nền móng Đại đoàn kết, toàn Đảng, toàn Dân và toàn quân ta chủ động bước qua mọi khó khăn tái thiết kinh tế, xã hội, hóa giải những thách thức, đưa Đất nước tiếp tục ổn định và phát triển. Sự chủ động, sáng tạo, hành động quyết liệt vì Nhân dân, thắt chặt tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa Quốc hội và Chính phủ là nhân tố đặc biệt quan trọng đưa Dân tộc vượt lên sự sinh tử từ đại dịch Covid-19, quyết liệt phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với những thành tựu đáng ghi nhận. 

Đặc biệt Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết chuyên đề khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng với Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã tạo nền tảng thúc đẩy tốc độ phục hồi kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện và ấn tượng. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được khẳng định và tôn vinh. Càng trong thử thách, toàn bộ hệ thống chính trị với gần 100 triệu đồng bào ta dù ở trong nước hay ở nước ngoài càng nắm chặt tay nhau vì sự đổi mới - ổn định và phát triển bền vững của Đất nước, vì sự bình yên, ấm no và hạnh phúc của Nhân dân.

Chào Xuân Quý Mão 2023, cử tri và Nhân dân cả nước tràn đầy tin tưởng, kỳ vọng và hành động trong quyết tâm đổi mới và hành động của Quốc hội, tinh thần cộng đồng trách nhiệm, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự trường tồn của Dân tộc.

Dưới ngọn cờ của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng phát huy, Đất nước tiếp tục chủ động đón bắt những thời cơ, hóa giải những thách thức, phát triển mạnh mẽ, bền vững và nhân văn, hiện thực hóa thành công khát vọng hùng cường, vì uy tín và danh dự Việt Nam trên trường quốc tế.

ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN