Để đại biểu “sắm vai”, thêm mạnh dạn, tự tin

- Thứ Tư, 22/03/2023, 07:22 - Chia sẻ

NGÔ TỰ NAM - Nguyên Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu

Cách đây 20 năm, Ban Công tác đại biểu được thành lập. 20 năm qua, hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử ngày càng có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Để đáp ứng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử thời gian tới, cần nhiều giải pháp, nhất là phát huy phương pháp kết hợp giữa trình bày nội dung kiến thức chuyên môn với thực hành diễn tập để đại biểu “sắm vai”, thêm mạnh dạn, tự tin.

Phát huy vai trò trung tâm trong tổ chức hoạt động

Trong lời kêu gọi toàn dân tham gia bầu cử đăng trên Báo Cứu quốc số 134 ra ngày 5.1.1946, Bác Hồ đã viết: “Những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào, phải luôn luôn ghi nhớ và thực hành câu: vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi ích chung, quên lợi riêng…”. ĐBQH, đại biểu HĐND không chỉ là một chức danh, mà đó là một trọng trách hết sức tự hào và cao quý do cử tri và nhân dân giao phó.

Để đại biểu “sắm vai”, thêm mạnh dạn, tự tin -0
Hội nghị Tập huấn Báo cáo viên nguồn trong chuyên đề bồi dưỡng ĐBQH CHDCND Lào do Ban Công tác đại biểu tổ chức ngày 25 - 27.2.2014

Một trong những tiêu chí quan trọng quy định tiêu chuẩn của ĐBQH và đại biểu HĐND là đại biểu phải có kiến thức, năng lực, kinh nghiệm công tác. Đại biểu dân cử phải có đủ khả năng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương. Trước những trách nhiệm to lớn đó, đại biểu dân cử phải thường xuyên học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, không phụ tín nhiệm, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Với vai trò, vị trí trung tâm trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội và HĐND, các ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đã phát huy trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng vào những nội dung, quyết sách được bàn bạc, thảo luận, xem xét thông qua tại Quốc hội và HĐND.

Truyền đạt nội dung đại biểu cần

Trong suốt 20 năm qua, nhất là 10 năm trở lại đây, công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử đã có sự phát triển, đổi mới cả về nội dung và phương thức trên cơ sở phát huy vai trò của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử. Để tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng đại biểu dân cử thời gian tới, hoạt động bồi dưỡng phải góp phần truyền cảm hứng cho đại biểu thông qua việc triển khai xây dựng chương trình bồi dưỡng, thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng khoa học, phù hợp. Qua đó, tạo cảm hứng để đại biểu tích cực tham gia các hoạt động bồi dưỡng, tiếp thu hiệu quả các nội dung báo cáo viên truyền đạt. Đối với báo cáo viên khi được mời tham gia truyền đạt, cần thông qua việc trình bày nội dung để truyền cảm hứng cho đại biểu.

Cùng với đó, cần thiết cập nhật những kiến thức, văn bản mới của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để thông tin kịp thời đến đại biểu. Thực tế, có nhiều văn bản mới được ban hành tác động mạnh đến đại biểu, như Kết luận của Bộ Chính trị về công tác xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có Kết luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong một nhiệm kỳ Quốc hội, trong đó có nhiều ý kiến chỉ đạo cần phải có quyết tâm cao, biện pháp cụ thể, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật thì mới có thể thực hiện được, như: “… xây dựng hệ thống pháp luật… đủ sức cạnh tranh quốc tế”.

Thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử và mỗi Báo cáo viên thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin để thực hiện yêu cầu: truyền đạt nội dung đại biểu cần, không chỉ truyền đạt nội dung báo cáo viên có. Thời gian qua, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử đã kịp thời cung cấp cho các Báo cáo viên các văn bản như nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chính quyền, HĐND địa phương nơi tổ chức lớp bồi dưỡng để Báo cáo viên nghiên cứu, bổ sung vào nội dung trình bày, kịp thời giải đáp câu hỏi đại biểu nêu… Trung tâm cũng đã phối hợp chặt chẽ với HĐND các địa phương kịp thời nắm bắt được nội dung đại biểu hỏi, đề nghị làm rõ để cung cấp trước cho Báo cáo viên chủ động nghiên cứu, giải đáp kịp thời cho đại biểu. Khắc phục việc có một số ý kiến đại biểu hỏi tại hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nhưng chậm được trả lời.

Đặc biệt, thông qua hoạt động bồi dưỡng góp phần nâng cao bản lĩnh, tự tin của đại biểu dân cử. Theo đó, phát huy phương pháp kết hợp giữa phần trình bày nội dung kiến thức chuyên môn với việc thực hành diễn tập các phiên thảo luận, chất vấn, phiên giải trình… để đại biểu “sắm vai”, thêm mạnh dạn, tự tin. Khắc phục thực tế còn có hội nghị bồi dưỡng mà báo cáo viên “độc diễn”, còn học viên chỉ ngồi nghe, hoặc khi có ý kiến thì rụt rè, không tự tin.