Đánh giá cẩn trọng, dựa vào số liệu cụ thể, có kiến nghị phù hợp

- Thứ Hai, 28/08/2023, 15:47 - Chia sẻ

Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” đã tiến hành phiên họp thứ 4. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng đoàn giám sát cho biết, chuyên đề giám sát đã được thực hiện đúng kế hoạch. Đoàn giám sát đã làm việc với 11 bộ, ngành và 15 địa phương; xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát bước đầu và đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25.

Đánh giá cẩn trọng, dựa vào số liệu cụ thể, có kiến nghị phù hợp
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội với các bộ, ngành sáng 22.8.2023

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý, đây là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia với trọng tâm tập trung vào việc ban hành cơ chế và chính sách thực hiện. Vì vậy, cần làm rõ ưu điểm, nhược điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan; các nhận định, đánh giá phải cẩn trọng, dựa vào các số liệu cụ thể để có kiến nghị phù hợp.

Theo chương trình, sau khi làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành, Đoàn giám sát sẽ hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết về chuyên đề giám sát này và các nội dung liên quan, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 9.2023. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn giám sát hoàn thiện các dự thảo Báo cáo kết quả giám sát và Nghị quyết giám sát chuyên đề trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Sáu tới.

Chùm ảnh của HOÀNG NGỌC