Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc:

Cùng nhau thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược

- Thứ Bảy, 13/04/2024, 14:16 - Chia sẻ

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã chủ động đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thể hiện rõ thái độ tích cực và đặt kỳ vọng cao về triển vọng hợp tác giữa hai bên, cùng nhau thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Đánh giá về kết quả chuyến thăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nhấn mạnh, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành tất cả các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Hai bên đã trao đổi thực chất, toàn diện, sâu sắc về quan hệ hai Đảng, hai nước, hai cơ quan lập pháp hai nước, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trên nền tảng nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã chủ động đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thể hiện rõ thái độ tích cực và đặt kỳ vọng cao về triển vọng hợp tác giữa hai bên, cùng nhau thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Cùng nhau thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược -0
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

Cụ thể hoá các định hướng chiến lược của quan hệ song phương

- Ông đánh giá như thế nào về kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam?

- Với hơn 40 hoạt động chính thức cấp cao và nhiều hoạt động bên lề phong phú, chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Kết quả chuyến thăm là bước thiết thực triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng ta tại Đại hội lần thứ XIII về độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và những kết quả đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2022) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (năm 2023); nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Chuyến thăm ghi dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc thông qua việc ký kết Thỏa thuận hợp tác mới giữa hai cơ quan lập pháp và hai cơ quan tham mưu, phục vụ, tạo cơ sở pháp lý để nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, tương xứng với tầm cao quan hệ hai nước, đưa mối quan hệ hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Thống nhất nhiều biện pháp cụ thể, đặt kỳ vọng cao về triển vọng hợp tác hai bên

- Chuyến thăm đã đạt được những kết quả cụ thể như thế nào, thưa ông?

- Lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc đặc biệt coi trọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thành công của chuyến thăm trước hết thể hiện ở sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; phối hợp thu xếp chương trình, hoạt động với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, chưa có tiền lệ trong các sự kiện đối ngoại của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên tiếp Chủ tịch Quốc hội trong chuyến thăm. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi rất sâu sắc, toàn diện các nội dung trong tổng thể quan hệ hai nước ở tầm cao chiến lược để định hướng quan hệ hai nước, cụ thể hóa nhận thức chung về quan hệ hai nước giữa hai đồng chí lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước. Các cuộc hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đều được bố trí theo hình thức hội đàm, thời gian trao đổi dài hơn dự kiến. Tất cả các cuộc hội đàm, hội kiến diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, cởi mở, tin cậy, trao đổi thực chất, toàn diện, sâu sắc về quan hệ hai Đảng hai nước, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Các nhà Lãnh đạo Trung Quốc đều khẳng định, Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước, coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng; đồng thời, chủ động đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thể hiện rõ thái độ tích cực và đặt kỳ vọng cao về triển vọng hợp tác giữa hai bên. Trên tinh thần đó, hai bên đã thảo luận và nhất trí một số trọng tâm nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao như: duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp; nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất; mở rộng giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác đa phương...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, thành lập Ủy ban hợp tác do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc làm đồng Chủ tịch, đóng góp ý kiến và kiến nghị trong việc triển khai hợp tác trên các lĩnh vực công tác của cơ quan lập pháp hai nước nhằm góp phần nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Nhân đại toàn quốc Trung Quốc cũng cử một đồng chí Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ cùng đi với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn trong suốt chuyến thăm, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải và Vân Nam.

Tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã cùng Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, dự Tọa đàm về cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa -2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư Thành ủy Thành phố Thượng Hải Trần Cát Ninh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tại Thượng Hải và Vân Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đã tiếp Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Vân Nam Vương Ninh. Chủ tịch Quốc hội cũng đã thăm mô hình Điểm liên hệ lập pháp - nơi lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân về các dự thảo luật; khảo sát Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải; dự hai Diễn đàn chính sách pháp luật hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam – Trung Quốc; thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại cả Thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải, tỉnh Vân Nam, Chủ tịch Quốc hội đều dành thời gian tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc trong các lĩnh vực xây dựng, điện lực, đường sắt, viễn thông; thăm và khảo sát một số doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, văn hóa - xã hội tại Trung Quốc.

Các thành viên chính thức của Đoàn cũng có các hoạt động song phương với các đối tác Trung Quốc như: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc làm việc với đồng chí Ba Âm Triều Lỗ, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị. Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tham gia Đoàn cũng có chương trình làm việc riêng với các đối tác tương ứng.

Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc, tọa đàm cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, giao lưu nhân sĩ hữu nghị, khảo sát thực tế được hai bên phối hợp chuẩn bị công phu, có trọng tâm, trọng điểm, tính tương tác và độ lan tỏa cao, nhận được sự hưởng ứng, tham gia đông đảo, tích cực của hai bên, góp phần làm phong phú các nội dung và thành quả chung của chuyến thăm. Các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc đánh giá cao sự phát triển cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam thông qua các dự án tiêu biểu cho sự phát triển trình độ cao của Trung Quốc.

Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn cũng đi sâu tìm hiểu những nội dung mà chúng ta đang hết sức quan tâm hiện nay và Trung Quốc cũng rất có kinh nghiệm như: cải cách doanh nghiệp nhà nước, khung khổ pháp lý, cơ chế vận hành Khu thí điểm thương mại tự do, xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa Việt Nam và Trung Quốc; hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục và đào tạo...

Truyền thông Trung Quốc quan tâm, đưa tin đậm nét, tích cực về chuyến thăm, đặc biệt là việc hai bên đã trao đổi thẳng thắn và thống nhất các biện pháp để thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa hai nước.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Bình thực hiện
#