Cơ chế tham vấn ý kiến thường niên hiệu quả

- Thứ Ba, 19/09/2023, 07:36 - Chia sẻ

Tiếp nối thành công Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, việc Quốc hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thường niên Diễn đàn với tên gọi mới từ năm 2022 là Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam chính là một cơ chế tham vấn ý kiến thường niên hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực kinh tế - xã hội. Càng có ý nghĩa hơn khi các Diễn đàn Kinh tế - Xã hội thường niên được tổ chức trong thời điểm Quốc hội đang chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng về kinh tế - xã hội, xây dựng pháp luật...

Chủ động thích ứng, hóa giải yêu cầu từ thực tiễn

Theo ghi nhận của đông đảo cử tri và Nhân dân, tiếp nối truyền thống khát khao đổi mới và cống hiến, luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách, vì sự phát triển bền vững của đất nước và với tinh thần hành động, quyết liệt đổi mới mạnh mẽ, vì dân. Nhất là việc huy động, phát huy rộng rãi trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, cử tri, Nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước… đóng góp, hiến kế cho các quyết sách, hoạt động của Quốc hội Khóa XV đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Cơ chế tham vấn ý kiến thường niên hiệu quả -0
Các đại biểu, diễn giả trong nước và quốc tế tham dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022

Với tinh thần chủ động thích ứng và chủ động hóa giải yêu cầu từ cuộc sống, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội sử dụng hoạt động diễn đàn để tham vấn ý kiến Nhân dân rộng rãi nhất chính là một sáng kiến của Quốc hội Khóa XV. Tại diễn đàn, ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản lý được trình bày khách quan, trung thực nhất, kể cả các ý kiến trái chiều được trao đổi, "mổ xẻ" để đi đến nhận thức chung, thống nhất. Trên cơ sở đó, các tầng lớp Nhân dân có thêm những ý kiến từ nhiều góc độ khác nhau, hợp chung lại để các nhà hoạch định chính sách lựa chọn, thể chế hóa thành chính sách ở tầm vĩ mô.

Tiếp theo thành công của các Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam trước đây, đặc biệt là Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 của Quốc hội Khóa XV, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 với chủ đề "Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững" - một hình thức “Hội nghị Diên Hồng” về phát triển kinh tế - xã hội - đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý về thực tiễn và lý luận; giúp các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đổi mới cách thức quản trị quốc gia, nhất là trong việc quản lý nguồn lực kinh tế và xã hội của đất nước, hoạch định các chính sách, điều hành kinh tế vĩ mô phát triển bền vững.

Tiếp nối thành công Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, việc Quốc hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thường niên Diễn đàn với tên gọi mới từ năm 2022 là Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam chính là một cơ chế tham vấn ý kiến thường niên hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực kinh tế - xã hội. Qua đó, tiếp tục thể hiện rõ tinh thần đổi mới, quyết liệt, chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước. Tiếp tục khẳng định Quốc hội luôn coi trọng việc lắng nghe tiếng nói từ thực tế cuộc sống; phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước vào việc thực hiện các chức năng lập pháp, quyết định và giám sát tối cao. Càng có ý nghĩa hơn khi các Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam thường niên được tổ chức trong thời điểm Quốc hội đang chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng về kinh tế - xã hội, xây dựng pháp luật...

Điều kiện tiên quyết cho các quyết sách

Trong bối cảnh dự báo tình hình thế giới, trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn. Để hoàn thành được chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 như đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ thì tăng trưởng bình quân 3 năm 2023 - 2025 phải đạt khoảng 7,3%. Đây là mức rất cao, đòi hỏi phải có quyết tâm rất cao và nỗ lực rất lớn mới có thể đạt được. Vì vậy, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề “Khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững” có ý nghĩa rất quan trọng giúp tiếp cận những quan điểm mới cả trên phương diện khoa học và kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, có cách nhìn bao quát, toàn diện hơn trên cơ sở những dự báo, phân tích có luận cứ khoa học và thực tiễn để hoạch định chính sách tạo đà cho khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước.

Một nội dung quan trọng của Diễn đàn Kinh tế- Xã hội Việt Nam 2023 chính là việc rà soát, đánh giá các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết số 43/2022/QH15 về Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo cử tri Nguyễn Viết Thắng, thành phố Vinh, Nghệ An: sau hơn 1 năm thực thi Nghị quyết số 43 của Quốc hội, chúng ta thấy rõ những thành quả mang lại, tuy nhiên so với thực tiễn hiện nay thì vẫn có những nội dung Nghị quyết chưa thể bao quát và toàn diện. Việc đánh giá cụ thể để có sự điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn là cần thiết. Bên cạnh đó, so với giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 thì nay nền kinh tế - xã hội nước ta đã có những thay đổi rõ nét, tình hình thế giới cũng có những biến động khôn lường.

“Đánh giá chính xác, rõ ràng bối cảnh là điều kiện tiên quyết để Quốc hội và sau nữa là HĐND các cấp xác định thuận lợi, khó khăn, mục tiêu và giải pháp cho năm 2024 và các năm tiếp theo chính là sứ mệnh mà Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023 mang lại” - cử tri Nguyễn Viết Thắng nhấn mạnh.

Đông đảo cử tri và Nhân dân mong muốn, tinh thần hành động, đổi mới mạnh mẽ các hoạt động của Quốc hội theo hướng luôn đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, huy động và phát huy rộng rãi trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Nhân dân… tiếp tục thẩm thấu sâu rộng đến hoạt động của HĐND các cấp bằng việc tăng cường các hoạt động tham vấn ý kiến Nhân dân để các quyết sách đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

SONG NGUYÊN
#