Chất vấn - hình thức giám sát rất có hiệu quả của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Thứ Ba, 15/08/2023, 06:42 - Chia sẻ

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua đã có 107 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, 54 đại biểu thực hiện quyền chất vấn và 8 lượt đại biểu tranh luận để làm rõ hơn những nội dung đại biểu quan tâm liên quan đến hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.

Chất vấn -  hình thức giám sát rất có hiệu quả của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận phiên chất vấn. Ảnh: Hồ Long

Trong phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: với các giải pháp mà các Bộ trưởng đã cam kết với quyết tâm cao của tập thể Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, lĩnh vực quản lý thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp sẽ có nhiều chuyển biến rõ nét, vươn lên tầm cao mới đi vào thực chất hơn, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Trung ương Đảng; ngành nông nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục là bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế, tạo cơ sở tiền đề quan trọng để hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, thông qua hoạt động chất vấn lần này tiếp tục khẳng định đây là hình thức giám sát rất có hiệu quả của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

N. Vũ; Ảnh: Hồ Long