Quốc hội nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

Xem với cỡ chữ
Sáng 22.7, Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên họp Quốc hội sáng 22.7
Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7
Đoàn Đại biểu Quốc hội Thừa Thiên Huế tại phiên họp Quốc hội sáng 22.7
Ảnh: Quang Khánh