Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng

Quốc hội luôn thể hiện tinh thần đồng hành cùng Chính phủ để giải quyết những vấn đề căn bản về chính sách, pháp luật 

Xem với cỡ chữ
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp chưa từng có tiền lệ, là điểm rất mới, có ý nghĩa sâu sắc trong điều hành kinh tế vĩ mô cũng như cải cách về thể chế.
Đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng (Hải Dương)

Tại kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn nêu vấn đề, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc… để dự thảo Luật và Nghị quyết có thể bảo đảm chất lượng cao nhất. Những vấn đề được xem xét và thông qua tại Kỳ họp bất thường lần này đều là những vấn đề mang tính cấp bách, quan trọng đối với sự ổn định an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước. 

Trong phiên bế mạc (chiều 11.1), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Đây đều là những nội dung mang tính chất cấp bách, thiết thực, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Kết quả kỳ họp thể hiện sự chủ động, tích cực đổi mới, trách nhiệm của Quốc hội trước những vấn đề thực tiễn đất nước đang đặt ra, vì Nhân dân hành động, phù hợp với nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường là chủ trương rất kịp thời, đáp ứng tính cấp thiết từ thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều đó thể hiện chính sách nhân văn, sự chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động, người dân; cho thấy sự phối hợp linh hoạt giữa Chính phủ và Quốc hội để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Gói chính sách tài khóa, tiền tệ vừa mới được Quốc hội thông qua, sẽ kích thích nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng, tạo đà cho các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đặt ra với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện mục tiêu kép.

Quốc hội đang làm tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, đó là 3 đột phá chiến lược, gồm đột phá về cải cách thể chế, đột phá về phát triển nguồn nhân lực và đột phá về phát triển hạ tầng. Hiện nay, Quốc hội đang thể chế hóa tất cả các tinh thần của Nghị quyết một cách rất đúng, rất trúng.

Quốc hội chủ động, linh hoạt điều chỉnh những chính sách pháp luật lớn, tháo gỡ những “nút thắt”; như vậy thì khối hành pháp sẽ thực hiện kịp thời, giải quyết được câu chuyện thời điểm, thời cơ để kinh tế có thể phát triển tốt hơn.

Trong giai đoạn vừa qua, Quốc hội cũng linh hoạt trao quyền để Chính phủ chủ động điều hành một số vấn đề về công tác phòng chống dịch - điều này chưa từng có tiền lệ. Quốc hội luôn thể hiện tinh thần đồng hành cùng Chính phủ để giải quyết những vấn đề căn bản về chính sách, pháp luật - đây là điều rất quan trọng để ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Dương Cầm