Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước 

Xem với cỡ chữ
Sáng 7.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp

Với 463/463 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,46% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội. Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102 ngày 24.11.2015 của Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 864 ngày 6.4.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban Quốc hội Khóa XIV ngày 7.4.2021, quyết nghị: ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ của Quốc hội Khóa XIV; ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XIV; ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Khóa XIV. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. 

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước

Tiếp đó, với 465/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,88% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội. Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102 ngày 24.11.2015 của Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 864 ngày 6.4.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XIV ngày 7.4.2021, quyết nghị: ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XIV. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước

Với 462/462 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Theo Nghị quyết, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước số 81/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 55/2019/QH14, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102 ngày 24.11.2015 của Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 864 ngày 6.4.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 7.4.2021, quyết nghị: ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng những bó hoa tươi thắm và chúc mừng Tổng Thư ký Quốc hội, các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tin: Thanh Chi - Ảnh: Quang Khánh