Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV

Quốc hội bầu 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục phiên làm việc chiều 6.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV, với tỷ lệ 91,88% tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa và chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ảnh: Quang Khánh 

Nghị quyết bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102 ngày 24.11.2015 của Quốc hội, căn cứ Tờ trình số 860 ngày 6.4.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 6.4.2021, quyết nghị: 

Điều 1: Bầu các ông, bà có tên sau đây giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV: Ông Bùi Văn Cường; Bà Nguyễn Thị Thanh; Ông Nguyễn Đắc Vinh; Ông Vũ Hải Hà; Ông Lê Quang Huy.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng những bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí vừa được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hoàng Ngọc