Hoạt động của HĐDT, UB của Quốc hội & Ban của UBTVQH

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 5.3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xem tiếp...

Quốc hội

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thăm dò ý kiến

Theo bạn bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV vào ngày nào

1. Ngày 21/05/2016, 10341 phiếu (34 %)
2. Ngày 22/05/2016, 9937 phiếu (33 %)
3. Ngày 23/05/2016, 9831 phiếu (33 %)
Tổng số phiếu: 30109

PHÓNG SỰ ẢNH