Quảng Trị: Đánh giá các điểm mới trong hoạt động của HĐND tỉnh 

Xem với cỡ chữ

Tại Phiên họp thứ 54 mới đây, Thường trực HĐND tỉnh lưu ý: Trong Báo báo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ, cần đánh giá các điểm mới trong hoạt động của HĐND tỉnh… Đối với báo cáo nhanh kết quả giát sát tình hình thực hiện chủ trương thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, rừng để thực hiện các dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2020, đề nghị có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Tạm dừng ngay việc xây dựng hệ thống điện áp mái trong dự án đầu tư Khu nhà xưởng và Văn phòng Trung Khởi Quán Ngang tại Khu Công nghiệp Quán Ngang, do thực hiện không đúng nội dung quyết định cấp phép đầu tư và bản vẽ thiết kế thi công công trình đã được cấp có thẩm quyền thẩm định. Tạm dừng ngay việc xây dựng Dự án xây dựng, phát triển và kinh doanh hạ tầng - Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh của Công ty TNHH MTV Hoàng Khang do hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất lần 2.              

HOÀNG MAI