Quảng Trị: Giải quyết những vướng mắc khi sáp nhập xã, phường 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức phiên họp thứ 33, tập trung thảo luận nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 11 để xem xét, thông qua phương án sáp nhập xã, phường theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021 và Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ; những khó khăn, vướng mắc sau khi sáp nhập các xã như: Việc sắp xếp các chức danh Trưởng, Phó trưởng các đoàn thể, việc dư thừa biên chế, chính sách đối với các trường hợp không còn đương nhiệm… được thảo luận sâu và chất vấn trực tiếp cơ quan tham mưu đề án để có phương án tối ưu, tránh thiệt thòi cho các đối tượng này. Dự kiến, kỳ họp sẽ được tổ chức vào ngày 17.10 tới, thời lượng ½ ngày.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng yêu cầu cơ quan tham mưu đề án sáp nhập xã, phường tích cực nghiên cứu để có phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc trước khi đề án được HĐND tỉnh thông qua. Đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp cuối năm), đề nghị UBND tỉnh sớm đôn đốc, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan soạn thảo, xây dựng các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết kịp thời theo thời gian quy định; các Ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch giám sát để thẩm tra đạt kết quả tốt.

HOÀNG MAI