Quảng Ninh vững bước trong chặng đường đổi mới, hội nhập, phát triển 

Xem với cỡ chữ
Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã khép lại nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều dấu ấn quan trọng và mở ra chặng đường phát triển mới bằng dấu mốc thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 . Khép lại và mở ra là hai nhịp của quá trình vận động, song cùng nhìn cùng nhìn lại trước đó, nhất là chặng đường 10 năm thực thi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và hai nhiệm kỳ gần nhất thứ XIII, XIV của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, dấu ấn của sự kế thừa, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, khát khao và quyết tâm vươn tới chính là mấu chốt để Quảng Ninh đi từ thành tựu này đến thành tựu khác.

Nhiều thành tựu trên mọi phương diện

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh là một Đảng bộ lớn! Với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang, những cống hiến của Quảng Ninh cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là rất quan trọng. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước kỳ vọng Quảng Ninh sẽ phát triển nhanh và bền vững hơn. Đó cũng là kỳ vọng chung của 102.500 đảng viên và hơn 1,3 triệu nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh.

Cũng tại Đại hội, trong bài phát biểu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tin tưởng gửi gắm: “Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội sẽ phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận để có những quyết định đúng đắn ngang tầm thời kỳ phát triển mới, xứng đáng với mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà lúc sinh thời Người đặt danh xưng Quảng Ninh và vinh dự được 9 lần đón Người về thăm, để tiếp tục xây dựng Quảng Ninh xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động và toàn diện của phía Bắc và nước ta, cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải chủ động sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hành động, đổi mới, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trên mỗi cương vị của mình, ngang tầm với sự phát triển của tỉnh và đòi hỏi chính đáng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của từng đồng chí trên mỗi cương vị được giao. Mỗi quyết sách, hành động đều phải toàn tâm, toàn ý phát triển và bảo vệ lợi ích toàn vẹn, chân chính của nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và đất nước…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh NGUYỄN XUÂN KÝ

Phải đề ra các quyết sách đúng đắn; các giải pháp thúc đẩy nhanh, mạnh, toàn diện hơn nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực; hơn cả là tiếp tục mang đến cho tỉnh động lực mới, sức mạnh mới để tiếp tục bứt phá và đạt được những thành tựu phát triển mới. Đó là trăn trở được thể hiện trong từng văn kiện, tham luận, từng ý kiến phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua.

Còn nhớ, trước thời điểm diễn ra ngày đầu tiên của Đại hội, các đại biểu về dự đã thăm quan khu trưng bày hình ảnh, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 để cùng nhìn lại, đánh giá và tự hào về những thành quả mà tỉnh đã đạt được trong chặng đường đã qua. Trước đó, chỉ đúng 1 ngày (24.9), tỉnh vinh dự đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập KKT ven biển Quảng Yên. KKT được xác định là hạt nhân, là động lực tăng trưởng mới của tỉnh và vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn tới, tạo khí thế phấn khởi trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nhìn một cách toàn diện, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã khép lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, với hàng loạt thành tựu trên mọi phương diện. Đây cũng là kết quả của việc nghiên cứu, phát huy tiềm năng, thế mạnh, những đặc trưng của tỉnh; vượt qua những mâu thuẫn, thách thức đã tồn tại lâu dài; là sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, tích cực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Như chia sẻ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù có nhiều biến động về nhân sự nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy luôn là một tập thể đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy, tầm nhìn chiến lược, đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức… Đây chính là yếu tố quan trọng xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng bộ, chính quyền; là nhân tố quyết định trong mọi việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết của Tỉnh ủy.

Niềm tin mới, động lực mới

Thành công của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là dấu mốc mở ra chặng đường và động lực mới, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Cũng phải thẳng thắn đánh giá rằng, để có được thành công của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó, vai trò của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khóa XIV là hết sức nổi bật. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW; đặc biệt, trong bối cảnh, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, 727 tổ chức cơ sở đảng và 5.045 chi bộ trực thuộc.

Dù Đại hội đã khép lại, song Đại tá Đinh Văn Khả (cán bộ hưu trí xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên), ấn tượng về tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, không phô trương hình thức; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong những ngày đại hội vẫn nguyên vẹn trong ông. “350 đại biểu đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh thực sự là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh của toàn Đảng bộ”, Đại tá Đinh Văn Khả đánh giá.

Tại TP Hạ Long - thủ phủ của tỉnh, không khí những ngày đại hội dường như vẫn đang hiện hữu. Cờ hoa vẫn rực đỏ; băng rôn, khẩu hiệu vẫn cổ vũ hằng ngày; các hoạt động nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống tạo niềm tin, kỳ vọng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đảng viên và Nhân dân đánh giá cao, việc tỉnh kiên trì tiếp tục thực hiện không gian phát triển “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá”. “Nhìn lại sự thay đổi của Hạ Long trong những năm gần đây, nhìn rộng hơn về những thành tựu quan trọng mà tỉnh đạt được trong hai nhiệm kỳ gần nhất, người dân hoàn toàn tin tưởng, thành công của Đại hội sẽ là tiền đề, là động lực để Quảng Ninh bứt phá phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”, bà Nguyễn Thị Thân (phường Cao Thắng) nhấn mạnh.

Với người dân huyện miền núi Bình Liêu, những nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đồng bào người DTTS càng được tô thắm hơn khi trước thềm Đại hội, Công trình Hệ thống giao thông kết nối 104 thôn, bản của huyện có tổng chiều dài 250km, với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng chính thức được đưa vào sử dụng. Không chỉ tại Bình Liêu, chia sẻ với các Đại biểu Quốc hội Đoàn Quảng Ninh tại các buổi TXCT trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV mới đây, cử tri khu vực miền núi, hải đảo của tỉnh đánh giá rất cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, đặc biệt là những chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dành cho địa bàn còn khó khăn trong tỉnh. Nghị quyết Đại hội đã xác định rõ các giải pháp, thúc đẩy thu hẹp chênh lệch khoảng cách giữa các địa phương, vùng miền trong tỉnh. Đó là tiền đề để tương lai không xa những cái tên: Tiên Yên. Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Cô Tô… sẽ sớm tiệm cận với sự phát triển nhanh chóng của các khu vực khác trong tỉnh.

Luôn theo sát kết quả của Đại hội vừa qua, Đảng viên và nhân dân thị xã Đông Triều lại đặt nhiều kỳ vọng vào 53 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất; không ngừng học tập, rèn luyện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì một Quảng Ninh phồn vinh, nhân văn, bản sắc và hội nhập thành công.

Tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, toàn diện, đồng bộ

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Quảng Ninh và vị thế quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã khẳng định quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp, truyền thống văn hóa và cách mạng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới.

Thời điểm này, hầu hết các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, thông báo kết quả và nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tinh thần các dự thảo văn kiện trình Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; Nghị quyết Ðại hội lần thứ XV của Ðảng bộ tỉnh được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng trong toàn tỉnh. Để làm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân thấu suốt nội dung, quan điểm cơ bản nêu trong các nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến thành hiện thực sinh động.

Lời kêu gọi của Đại hội được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang… đang quyết tâm phát huy cao độ truyền thống, sự năng động, tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Mở ra thời kỳ phát triển mới nhanh, bền vững hơn, đưa Quảng Ninh xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc và cả nước; cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

MẠNH TUÂN