Quảng Ninh tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử