Quảng Ninh: Rà soát các Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục dạy nghề 

Xem với cỡ chữ

Sáng 16.10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã làm việc với Sở GD - ĐT về việc thực hiện Quy hoạch phát triển GD - ĐT tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chất lượng hệ thống Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Thu Hoài đề nghị Sở GD - ĐT tiếp tục đề xuất tỉnh các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới. Trọng tâm là tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; sớm giải quyết bài toán quá tải trường lớp và biên chế giáo viên; tham mưu các sở, ngành, địa phương rà soát, bố trí quỹ đất để phát triển giáo dục; đánh giá lại hiệu quả đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để tránh lãng phí… Đặc biệt, phối hợp với Sở LĐ, TB và XH rà soát các Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục dạy nghề để tham mưu mô hình hoạt động phù hợp, phát huy hiệu quả các trung tâm này.

LÊ HÀ