Quảng Nam: Thêm nội dung hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa có Văn bản số 193/HĐND-VP ngày 13.8.2021 thống nhất chủ trương sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 để hỗ trợ tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng với mức 1.000.000 đồng/tổ (tổng cộng 5.164 tổ tương ứng dự toán kinh phí 5.164 triệu đồng). Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm và có chế tài đối với tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đối với những người làm việc với cường độ cao tại các điểm chốt chặn, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất hỗ trợ với mức 1.000.000 đồng/người; kính phí thực hiện được sử dụng từ nguồn Quỹ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh.

THANH HIỀN