Quảng Nam: Sớm tham mưu chính sách hỗ trợ sắp xếp dân cư khu vực miền núi 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 2 mới đây, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đã đề nghị các địa phương sớm bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí đối với các đối tượng ảnh hưởng dịch Covid thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết 34 nhằm bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, thống nhất 23 nội dung sẽ trình tại Kỳ họp lần thứ 22, dự kiến tổ chức vào nửa đầu tháng 3. Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu đề án, chính sách hỗ trợ về sắp xếp dân cư khu vực miền núi thay thế Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Nội dung theo hướng nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở, ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các chương trình, dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là các khu vực bị uy hiếp bởi thiên tai, sạt lở nhằm bố trí, sắp xếp lại dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân trong mùa mưa lũ.

THANH HIỀN