Quảng Nam: Sẽ giám sát công tác quản lý quy hoạch phát triển đô thị 

Xem với cỡ chữ

Tại kỳ họp giữa năm vừa qua, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022, tập trung vào 5 chuyên đề. Theo đó, HĐND tỉnh sẽ giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020. Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tình hình thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021. Ban Dân tộc giám sát thực trạng đầu tư, thu hút đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021. Trước bức xúc về môi trường, HĐND tỉnh giao các Tổ đại biểu giám sát tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn do Tổ phụ trách.

THANH HIỀN