Quảng Nam sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII 

Xem với cỡ chữ
Chiều 29.9, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13.10.

Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục ứng cử  

Báo cáo tại buổi họp báo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Lan cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII sẽ thực hiện 4 nội dung gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Lan thông tin tại cuộc báo

Đại hội dự kiến bao gồm 350 đại biểu chính thức, đại diện cho 69.036  đảng viên và 96 đại biểu khách mời. Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII gồm 53 người (ít hơn 3 người so với nhiệm kỳ 2015- 2020). Nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị trình Đại hội 60 đồng chí, có số dư 7 đồng chí (tỷ lệ 13,2%) đảm bảo theo quy định (yêu cầu có số dư từ 10% đến 15%). Trong đó, giới thiệu tái cử 38 đồng chí và giới thiệu lần đầu tham gia Tỉnh ủy 22 đồng chí. 

Về nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 có 15 đồng chí. Chuẩn bị số lượng nhân sự giới thiệu ứng cử 17 đồng chí, số dư 2 đồng chí, tỷ lệ 13,3% (đảm bảo yêu cầu có số dư từ 10% đến 15%). Trong đó, giới thiệu tái cử 11 đồng chí và giới thiệu lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 đồng chí.

Về nhân sự Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước. Kết quả, các đồng chí Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục ứng cử các chức danh.

Về nhân sự tham gia Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự kiến giới thiệu 21 đồng chí để bầu 19 đồng chí theo Quyết định phân bổ Đại biểu của Trung ương (Không tính đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII).

Công tác chuẩn bị sẵn sàng

Về công tác chuẩn bị, Quảng Nam đã tiến hành xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII trình Đại hội. Theo đó, Đại hội lần này với tiêu đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Dự thảo Báo cáo chính trị đẩy mạnh 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời đề ra 4 nhóm chỉ tiêu tổng quát (kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và quốc phòng- an ninh) với 22 chỉ tiêu cụ thể. Bên cạnh đó, Dự thảo cũng đưa ra 14 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.   

Tỉnh ủy Quảng Nam họp báo thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Một trong những điểm đáng ghi nhận trong công tác chuẩn bị văn kiện là Quảng Nam đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 17.3.2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2670 về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và đã công bố toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị đến các tầng lớp Nhân dân để lấy ý kiến đóng góp. Đến nay, qua hơn 6 tháng triển khai rộng rãi việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, bằng nhiều hình thức, đã có rất nhiều lượt ý kiến tham gia góp ý của 29/34 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 175 văn nghệ sỹ, nhân sỹ trí thức; 68 chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, hàng ngàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ 22 huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Báo Quảng Nam đã công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính tri trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử.

Đặc biệt ngày 1.9 vừa qua tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã họp, nghe báo cáo, cho ý kiến kết luận về công tác chuẩn bị Đại hội XXII Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, trong đó tham gia rất nhiều nội dung cho Dự thảo Báo cáo Chính trị. Đã có 17 ban, bộ, ngành Trung ương tham gia ý kiến cho Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ tỉnh Quảng mam. 

“Nhìn chung, các ý kiến đóng góp rất xác thực, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, vì sự phát triển của Quảng Nam. Hiện nay, dự thảo Báo cáo chính trị tiếp tục được công bố trên trang thông tin Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Báo Quảng Nam và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh để xin ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân”, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cho hay.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cho biết thêm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 với 753 chi bộ cơ sở; đại hội cấp cơ sở với 392 chi bộ, đảng bộ, hoàn thành trong tháng 6/2020 và đại hội các cấp trên cơ sở hoàn thành ngày 2/8/2020, với 22/22 đảng bộ (vượt tiến độ thời gian theo kế hoạch đề ra 29 ngày. Nhìn chung, đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, kế hoạch đề ra, tạo được khí thế mới trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Tin và ảnh: Quang Hải