Quảng Nam: Phân kỳ ưu tiên sử dụng nguồn lực đầu tư Đề án xây dựng chính quyền số 

Xem với cỡ chữ

Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh vừa được tổ chức, một nội dung thu hút quan tâm của nhiều đại biểu là việc ban hành Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, nguồn lực đầu tư quá lớn (901 tỷ đồng), trong khi đó điều kiện thu ngân sách của tỉnh đang gặp khó khăn, hụt thu lớn. Cùng với đó là mối quan tâm về sự lạc hậu của khoa học công nghệ. Giải trình làm rõ thêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phân tích, đề án dự trù kinh phí trên cơ sở 3 nguồn chính, gồm: Nguồn hỗ trợ của Trung ương 400 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa, hợp tác, tài trợ hơn 150 tỷ đồng; nguồn đầu tư và sự nghiệp hơn 350 tỷ đồng... Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, đề án xác định phân kỳ ưu tiên sử dụng nguồn lực đầu tư của Trung ương trước; tiếp đến là các nguồn xã hội hóa, tài trợ, hỗ trợ; còn lại sẽ căn cứ vào tình hình cân đối ngân sách hằng năm của tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện.

ĐẶNG HỮU