Quảng Bình tập trung giải ngân đầu tư công 

Xem với cỡ chữ
Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chỉ đạt 41% kế hoạch. UBND tỉnh này đang thúc các sở, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tốc độ giải ngân, vừa phục hồi kinh tế, vừa thúc đẩy tăng trưởng…

Được biết, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Bình đã phân bổ chi tiết nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương sớm triển khai thực hiện. 6 tháng đầu năm 2020, thống kê cho thấy khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý thực hiện 1.812 tỷ đồng, tăng 8,6% so cùng kỳ. Song tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển dự ước đến hết tháng 6.2020 chỉ đạt 41% kế hoạch.

Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Hòn La sẽ được tăng cường đầu tư bài bản, đồng bộ
Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Hòn La sẽ được tăng cường đầu tư bài bản, đồng bộ

Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt 100% kế hoạch và góp phần tăng trưởng phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2020 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Công Thuật cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 với việc triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cùng đó, các sở, ngành, địa phương đã rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kịp thời phân bổ các nguồn vốn, nhất là vốn xây dựng cơ bản tập trung, theo thứ tự ưu tiên: Trả nợ vốn các công trình, dự án đã quyết toán hoàn thành; bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp, dở dang; các công trình cần thiết cấp bách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Bình...

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; thực hiện quyết liệt, đồng bộ giải pháp, tháo gỡ kịp thời những rào cản, khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang); lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, nhất là dự án lớn, trọng điểm, có tác động lan tỏa và theo đúng kế hoạch; có chế tài xử lý tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (Trường hợp vượt thẩm quyền đề nghị báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định); thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý dự án chậm tiến độ; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật khẳng định, kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi, thực hiện; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 ở địa phương, đơn vị.

Nam Anh