Quảng Bình: Tăng cường giám sát việc quản lý tài nguyên 

Xem với cỡ chữ

Đoàn ĐBQH tỉnh đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch. Cử tri huyện Quảng Ninh có nhiều ý kiến liên quan đến việc cấp đất sản xuất cho người dân xã Hải Ninh; bố trí vốn hoàn thành kè chống sạt lở kè Khe Cát (Hải Ninh); cấp đất sản xuất nông nghiệp cho người dân khu tái định cư; tinh gọn bộ máy các hợp tác xã nhỏ và vừa để nâng cao hiệu quả hoạt động. Cử tri huyện Quảng Trạch phản ánh việc bắt buộc học sinh mua nhiều loại sách tham khảo đang là gánh nặng của nhiều phụ huynh; nạn hàng giả, hàng nhái vẫn chưa được xử lý nghiêm; chế độ hỗ trợ dầu đèn cho ngư dân vẫn chưa được quan tâm giải quyết, nhất là ở xã Cảnh Dương. Đồng thời, kiến nghị việc giải quyết chế độ, chính sách cho công an viên sau khi công an chính quy về xã; tăng cường giám sát việc quản lý tài nguyên của chính quyền các cấp; có giải pháp bảo đảm môi trường xung quanh Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

NGUYỄN MAI