Quảng Bình: Ông Trần Hải Châu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh 

Xem với cỡ chữ

HĐND tỉnh Khóa XVII đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 17) kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND và UBND tỉnh. Theo đó, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVII đối với ông Hoàng Đăng Quang được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với ông Trần Hải Châu; đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy để HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh. Kết quả, ông Trần Hải Châu đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVII. HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Công Thuật; đồng thời, bầu ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MAI NGỌC