Nhịp cầu

Quảng bá, kết nối các sản phẩm OCOP 

Xem với cỡ chữ
Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), với nỗ lực của cộng đồng, các chủ cơ sở sản xuất và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay toàn huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh có 19 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, chủ yếu thuộc ngành nông nghiệp nhóm nông sản tươi sống và nông sản chế biến (16 sản phẩm); nhóm đồ uống có cồn, đồ uống không cồn (3 sản phẩm).

Năm 2019, huyện có 21 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh, trong đó, có 18 sản phẩm đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao (Nem chua Ý Bình, Nhung hươu tươi Chiến Sơn, Nhung hươu khô tán bột Chiến Sơn, Rượu nhung hươu Chiến Sơn, Nhung hươu tươi thái lát Thuận Hà, Nhung hươu khô xay bột Thuận Hà, Rượu nhung hươu Thuận Hà, Nhung hươu tươi Hương Luật, Nhung hươu khô thái lát Hương Luật, Nhung hươu khô tán bột Hương Luật, Nhung hươu tươi Hiền Ngọc, Nhung hươu khô thái lát Hiền Ngọc, Nhung hươu khô tán bột Hiền Ngọc, Rượu Nhung hươu Hiền Ngọc, Cam bù Trường Mai, Cam chanh Huy Mạnh, Chè Tây Sơn, Mật ong Cường Nga) và 1 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao (Nhung hươu khô tán bột Chiến Sơn).

Năm 2020, có 97 ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình, trong đó có 35 ý tưởng sản phẩm được tỉnh thẩm định, xét chọn đủ điều kiện tham gia. Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP cơ bản bảo đảm chất lượng, có xuất xứ rõ ràng, sản phẩm ghi nhãn đúng theo quy định về nhãn hàng hóa, sản phẩm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng nhìn chung, quy mô sản xuất chưa lớn, nhất là chưa huy động được doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là phát triển liên kết sản xuất để ổn định đầu ra cho sản phẩm. Số lượng sản phẩm OCOP được cấp sao còn ít, quy mô còn nhỏ; các sản phẩm của địa phương sản xuất đang còn nhỏ lẻ, thiếu định hướng sản xuất; các chủ cơ sở năng lực kinh doanh còn hạn chế, chưa mạnh dạn đầu tư, đổi mới khoa học kỹ thuật để sản xuất hàng hóa lớn; các cơ sở tham gia Chương trình chưa chủ động đẩy mạnh phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.

Thực tế trên cho thấy, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Chương trình nhằm tạo sức lan tỏa, cần tăng cường đào tạo nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò và sự chủ động của các chủ thể tham gia Chương trình OCOP; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để phát triển các sản phẩm.

Cùng với đó, các cấp chính quyền, ngành chức năng cũng cần quan tâm đến công tác tư vấn, hướng dẫn cho các địa phương, cơ sở trong xây dựng, lựa chọn, phát triển sản phẩm; chỉ đạo các cơ sở nâng cấp chất lượng sản phẩm tham gia đánh giá nâng hạng sao, nhất là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối để tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm OCOP. Đây cũng chính là những nội dung Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh trong buổi làm việc với huyện về nội dung này.

THÀNH LÊ