ĐBQH Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị)

Quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện