Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Đăk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quan tâm quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển cán bộ 

Xem với cỡ chữ
Cùng với đề xuất Trung ương có chế độ phụ cấp đặc thù đối với các đại biểu chuyên trách HĐND và cán bộ, công chức tham mưu, giúp việc HĐND nhằm thu hút những người có trình độ, kinh nghiệm, Thường trực HĐND tỉnh Đăk Nông kiến nghị Tỉnh ủy quan tâm quy hoạch, bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và tâm huyết làm công tác chuyên trách HĐND tỉnh; quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển đối với cán bộ chuyên trách HĐND tỉnh và đội ngũ tham mưu, giúp việc HĐND đã có thời gian công tác lâu năm tại HĐND tỉnh.

Hầu hết ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, giải quyết

Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông khảo sát tình hình sạt lở đất ở tuyến đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê  - ẢNH V. HÒA
Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông khảo sát tình hình sạt lở đất ở tuyến đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê
Ảnh:V. HÒA

Trong thực hiện chức năng giám sát, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh Đăk Nông chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ; hình thức tổ chức được đổi mới theo phương thức “hỏi nhanh, đáp gọn”. Các nội dung chất vấn của đại biểu trong nhiệm kỳ đã bao quát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nêu được những vấn đề bức xúc cử tri và nhân dân quan tâm. Không khí chất vấn diễn ra dân chủ, khách quan, có tính tranh luận, đối thoại công khai, thu hút đông đảo cử tri theo dõi, giám sát. Chủ tọa điều hành phiên chất vấn bảo đảm linh hoạt, thẳng thắn trên tinh thần trách nhiệm.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức 2 phiên họp giải trình liên quan đến việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; công tác giải quyết đơn thư, khiếu kiện kéo dài của công dân. Qua đó, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và bất cập trong việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn, việc giải quyết đơn khiếu kiện kéo dài; kiến nghị, đề xuất các giải pháp đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành khắc phục, tập trung giải quyết dứt điểm. Qua theo dõi giám sát, đến nay cơ bản các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở, ngành có liên quan khắc phục giải quyết theo quy định.

Để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, hoạt động TXCT được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo với nhiều đổi mới theo hướng “gần dân, hiểu dân”, tổ chức tại các thôn, buôn, bon, tổ dân phố để đại biểu có điều kiện được tiếp xúc với cử tri nhiều hơn. Số cử tri tham gia TCXT trung bình mỗi đợt là 70 - 80 cử tri tại một điểm tiếp xúc, tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 750 ý kiến. Đến nay, hầu hết các ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri đều được UBND tỉnh và các ngành liên quan trả lời đúng quy định.

Thu hút những người có trình độ, kinh nghiệm

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân khách quan do trong quá trình đổi mới hoạt động của HĐND, yêu cầu về số lượng và chất lượng công việc Thường trực HĐND tỉnh phải xem xét, cho ý kiến và quyết định ngày càng cao, trong khi thời gian có hạn, nhiều thành viên của Thường trực HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm... phần nào ảnh hưởng đến thời gian dành cho các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, việc bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn cho HĐND trong các văn bản luật theo chủ trương phân cấp quản lý chưa đi đôi với việc tạo cơ chế, giải pháp, điều kiện đồng bộ để thực hiện; chế tài trong hoạt động giám sát của HĐND chưa rõ ràng, nên một số kiến nghị sau giám sát chưa được quan tâm giải quyết thấu đáo, không có biện pháp để xử lý triệt để, phần nào hoạt động giám sát bị ảnh hưởng, chưa tới cùng; một số văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND đã được sửa đổi, bổ sung, nhưng chưa có sự hướng dẫn cụ thể dẫn đến quá trình triển khai thực hiện còn vướng mắc.

Thực tiễn hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Đăk Nông nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho thấy, cần quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ chủ chốt cho HĐND có trình độ, năng lực, hiểu biết rộng, có kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín và bản lĩnh. Đội ngũ cán bộ, công chức giúp việc HĐND tỉnh phải có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn sâu, tâm huyết để tham mưu, giúp việc đạt hiệu quả. Phương thức hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc khoa học, phát huy được trí tuệ của cá nhân và tập thể, đồng thời bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn trách nhiệm của cá nhân trong từng công việc cụ thể. Xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm hoạt động của HĐND hiệu lực, hiệu quả.

Từ yêu cầu thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông mong muốn Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quy định cụ thể về chế tài xử lý sau giám sát để bảo đảm chất lượng giám sát của HĐND đạt hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện. Quy định cụ thể các mức chi hoạt động của HĐND thống nhất chung trên cả nước. Đồng thời, có chế độ phụ cấp đặc thù đối với các đại biểu chuyên trách HĐND và cán bộ, công chức tham mưu, giúp việc HĐND nhằm thu hút những người có trình độ, kinh nghiệm về công tác tại HĐND, cán bộ, công chức tham mưu, giúp việc HĐND. Thường trực HĐND tỉnh cũng kiến nghị Tỉnh ủy quan tâm quy hoạch đội ngũ cán bộ, bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và tâm huyết để làm công tác chuyên trách HĐND tỉnh; đồng thời, quan tâm quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển đối với cán bộ chuyên trách HĐND tỉnh và đội ngũ tham mưu, giúp việc HĐND đã có thời gian công tác lâu năm tại HĐND tỉnh.

HIỀN NGUYỄN