Giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã Bạc Liêu từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Quan tâm quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới 

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh ghi nhận hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn đã nâng cao hơn về chất lượng, thực hiện khá tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Thường trực cấp ủy huyện và xã thường xuyên chỉ đạo, củng cố tổ chức, bộ máy của HĐND cấp xã bảo đảm hoạt động đúng theo luật định và có chất lượng; bổ sung các chức danh chủ chốt HĐND còn thiếu; quan tâm công tác quy hoạch các chức danh của HĐND và chuẩn bị nhân sự cho HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Chất vấn vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã chất lượng được nâng lên so với đầu nhiệm kỳ. Các văn bản liên quan đến nội dung kỳ họp đều gửi trước cho đại biểu nghiên cứu. Công tác thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp được thực hiện đúng quy trình, quy định. Nghị quyết HĐND huyện, xã được thông qua cơ bản bảo đảm về nội dung và thẩm quyền, sát với tình hình thực tế ở địa phương, cơ sở; UBND huyện, xã tổ chức triển khai nghị quyết của HĐND nghiêm túc và có hiệu quả.

Hoạt động giám sát tại kỳ họp được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND cấp huyện khá sôi nổi, tập trung vào những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm, những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân địa phương như: Sản xuất nông nghiệp; giao thông nông thôn; hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; điện sinh hoạt; nước sạch; khám, điều trị bệnh cho các đối tượng; lao động và giải quyết việc làm, đào tạo nghề; tình hình an ninh trật tự địa phương… Cấp xã có tiến bộ hơn so với đầu nhiệm kỳ, cơ bản khắc phục được tình trạng không có ý kiến chất vấn tại mỗi kỳ họp; hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn một số nơi diễn ra khá sôi nổi, đi vào trọng tâm, thiết thực và hiệu quả như: HĐND phường 5 (thành phố Bạc Liêu), phường Hộ Phòng, xã Phong Thạnh Đông (thị xã Giá Rai), xã Vĩnh Hậu A, xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình), xã Điền Hải, thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải), xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi).

Hoạt động giám sát giữa 2 kỳ họp tập trung vào những vấn đề bức xúc, quan tâm của cử tri và của đại biểu như: Công tác giảm nghèo; đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi; về thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất; chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; công tác tiếp nhận, quản lý, giam giữ, cải tạo; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố đã giám sát hoạt động HĐND 64 xã, phường, thị trấn trên địa bàn, giúp HĐND cấp xã khắc phục một số hạn chế, bất cập trong quá trình hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động HĐND địa phương. HĐND huyện Đông Hải đã soạn thảo cẩm nang nghiệp vụ về quy trình chuẩn bị kỳ họp và quy trình giám sát chuyên đề cung cấp cho đại biểu HĐND.

Thường trực HĐND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri cùng lúc hai cấp. Việc trả lời các ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc được nâng cao hơn về trách nhiệm, những ý kiến đủ cơ sở, đúng thẩm quyền được đại trả lời, giải thích trực tiếp; những ý kiến vượt quá thẩm quyền thì ghi nhận đưa vào biên bản để tổng hợp gửi đến cơ quan có thẩm quyền trả lời…


Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu giám sát hoạt động của HĐND các xã, thị trấn và HĐND huyện Đông Hải   
Ảnh: T. Uyên

Tăng cường giám sát việc thực hiện các kiến nghị

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận. Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ kết quả giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND hai cấp, Đoàn giám sát kiến nghị Thường trực cấp ủy huyện và xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của HĐND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn; định kỳ nghe Thường trực HĐND báo cáo tình hình hoạt động để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo. Thường xuyên chỉ đạo, củng cố tổ chức, bộ máy của HĐND cấp xã bảo đảm hoạt động đúng theo luật định và có chất lượng; bổ sung các chức danh chủ chốt HĐND còn thiếu; quan tâm công tác quy hoạch các chức danh của HĐND và chuẩn bị nhân sự cho HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Đoàn giám sát cũng lưu ý Thường trực HĐND cấp huyện quan tâm đúng mức việc chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của HĐND cấp huyện, xã; tăng cường giám sát và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, trước mắt là phải có giải pháp khắc phục những hạn chế mà báo cáo giám sát này đã nêu. Nhấn mạnh việc Thường trực và các Ban của HĐND phải tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, các nghị quyết của HĐND và những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm. Trước mắt, quan tâm giám sát việc triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, phải tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị của các đoàn giám sát.

Đối với Thường trực HĐND cấp xã, cần gợi ý, định hướng cho đại biểu thảo luận và chất vấn, nhất là những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cử tri quan tâm. Tập trung nâng cao chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề. Các Ban của HĐND phải làm tốt nhiệm vụ giám sát, thẩm tra theo luật định và nâng cao chất lượng các báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra; khắc phục tình trạng không tổ chức giám sát chuyên đề. Đặc biệt, phải tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị của các đoàn giám sát. Tăng cường nắm thông tin, đề xuất những vấn đề cần tập trung giám sát cho phù hợp, đúng luật, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, tình hình an ninh trật tự ở địa phương và những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm...

Trương Thanh Nhã
- Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Bạc Liêu