Hải Phòng: Quận Ngô Quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 

Xem với cỡ chữ
Ngày 6.10, HĐND quận Ngô Quyền Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kiện toàn các chức danh bộ máy chính quyền quận.
Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã thảo luận, cho ý kiến về kết quả giám sát công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND quận; thông qua tờ trình về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Theo đó, quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục vào mức vốn đầu tư năm 2020 đối với dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao quận. Mức vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020 bố trí cho dự án là 1 tỷ đồng từ điều chỉnh giảm vốn bố trí cho dự án Trung tâm hành chính – chính trị quận.

Bên cạnh đó, kỳ họp đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận đối với đồng chí Phạm Tiến Hiển, Trưởng phòng Tư pháp, do nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; bầu bổ sung Ủy viên UBND quận đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó chánh văn phòng HĐND và UBND quận.

Nguyên An