Quản lý chặt lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng; tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và nhập cảnh với mục đích tìm việc làm không đúng quy định của pháp luật lao động đang xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có Công điện số 3/CĐ-LĐTBXH ngày 14.5.2021 về tăng cường công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Ảnh minh họa

Công điện nêu rõ, để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 2.5.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: Rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa phương. Kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại địa phương, bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục quy định, trên cơ sở đó, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp; Kiên quyết không để sót, để lọt người nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở, doanh nghiệp; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật...

Đức Kiên