Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Quân đội thực hiện nhiệm vụ kép 

Xem với cỡ chữ
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Quân đội ngoài thực hiện nhiệm vụ kép: tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử. Nhiều đơn vị quân đội còn tổ chức cho công dân các khu cách ly Covid-19 bỏ phiếu, bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân với lá phiếu của mình.

Sẵn sàng bảo vệ bầu cử

Bám sát kế hoạch, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, các đơn vị làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn mọi mặt trước, trong và sau bầu cử; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân nhất là các địa bàn khó khăn, trọng điểm; chú trọng công tác tập huấn; tiếp nhận đầy đủ tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026… 

Bên cạnh đó, lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị tăng cường chia sẻ, viết bài đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. 

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các đơn vị đã chủ động đề xuất phương thức, cách làm công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn. Phấn đấu mỗi điểm bầu cử của đơn vị là những điểm sáng, mẫu mực về công tác bầu cử và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân, Trưởng ban Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng cho biết: do tính chất đặc thù, trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng thì chỉ huy đơn vị quyết định thành lập một tổ bầu cử có từ 5 - 9 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị đó. Danh sách Tổ bầu cử phải được gửi đến Ủy ban Bầu cử ĐBQH, Ủy ban Bầu cử ĐB HĐND cấp tỉnh, Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện có tổ chức bầu cử đại biểu HĐND tại khu vực bỏ phiếu đó và Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đơn vị đóng quân.

Trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương tổ chức chung thành một khu vực bỏ phiếu thì UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và chỉ huy đơn vị quyết định thành lập Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị đó.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân kiểm tra danh sách cử tri niêm yết

Từ 10.5 công dân cách ly sẽ bỏ phiếu tại đơn vị Quân đội

Để bảo đảm quyền bầu cử của cử tri, kể cả người đã phát hiện mắc Covid-19 đang điều trị, hoặc những người đang được cách ly vẫn được ghi tên vào danh sách để thực hiện quyền bầu cử theo quy định của luật.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 40.736, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 560; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 21.733 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 18.443. Như vậy, Quân đội đang phối hợp tổ chức cách ly cho 21.733 người. Các đơn vị Quân đội thành lập khu vực bỏ phiếu riêng. Theo thời gian cách ly, bắt đầu từ 10.5, nếu bị cách ly, công dân sẽ bỏ phiếu tại đơn vị Quân đội.

Hiện, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản gửi Ủy ban Bầu cử ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.

Theo đó, trước ngày bầu cử, tổ bầu cử rà soát, kiểm tra kỹ danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu, xác định cụ thể các cử tri thuộc trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà cùng các trường hợp khác không thể đến phòng bỏ phiếu theo quy định tại Khoản 4, Điều 69 Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND; Điểm h, Khoản 2, Điều 9 của Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11.1.2021 của Bộ Nội vụ.

Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử Quân khu 3 cho biết, khi có kế hoạch chuẩn bị phiếu bầu cử và mang hòm phiếu phụ đến cơ sở cách ly tập trung, nơi ở, nơi lưu trú của cử tri hoặc địa điểm thuận tiện khác để cử tri thực hiện quyền bầu cử; có biện pháp thích hợp như niêm yết, phát thanh, thông báo hoặc gửi thông tin về danh sách chính thức những người ứng cử để cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà có đủ thông tin để lựa chọn người xứng đáng làm ĐBQH, ĐB HĐND. 

Theo kế hoạch đến ngày bầu cử, tổ bầu cử cử người mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly tập trung hoặc nơi ở, nơi lưu trú của cử tri đang được cách ly tại nhà hoặc địa điểm thuận tiện khác để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bỏ phiếu. Việc phát phiếu bầu cử cho cử tri và tổ chức để cử tri bỏ phiếu phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về bầu cử, đồng thời phải bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương. Sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử phải thực hiện việc khử khuẩn hòm phiếu phụ và mang ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu theo quy định. 

Tuy nhiên, do cử tri khu cách ly ở nhiều địa phương khác nhau nên chỉ có thể bỏ phiếu bầu cử ĐBQH. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo với Hội đồng Bầu cử quốc gia hoặc cấp có thẩm quyền để được giải quyết, hướng dẫn, Thiếu tướng Bùi Công Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử Quân khu 3 cho biết thêm.

Bài và ảnh: Nhật Tuấn - Thế Thành