PVN chủ động rà soát quy định của pháp luật 

Xem với cỡ chữ
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã và đang chủ động rà soát quy định pháp luật có ảnh hưởng tới mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, để kịp thời có đề xuất, kiến nghị tháo gỡ, sửa đổi, bổ sung.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ, đổi mới, hoàn thiện thể chế là một trong 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ. Trong chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, một trong những nội dung quan trọng là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Chính phủ cam kết tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về thể chế trong nhiệm kỳ này.

Trong quá trình hoạt động thực tế, nhiều vướng mắc quy định của pháp luật đã ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của PVN. Bên cạnh việc mong muốn sửa đổi Luật Dầu khí hiện hành để tạo lực đẩy phát triển bền vững, PVN đã chủ động triển khai rà soát, đánh giá vướng mắc trong quy định pháp luật đối với mọi mặt hoạt động, từ đó, đưa ra kiến nghị, đề xuất sửa đổi phù hợp để cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh.

Hiện tại, đang có khoảng 60 nội dung, vấn đề về quy định pháp luật cần được xem xét và kiến nghị sửa đổi, tạo điều kiện bảo đảm cho sự phát triển của PVN nói riêng và các doanh nghiệp nói chung như các quy định trong Luật Đầu tư công, Luật Quản lý vốn nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu... Ví dụ, theo quy định của Luật Đấu thầu, PVN sẽ gặp khó trong việc triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt các dự án hợp tác với các đối tác nước ngoài, dẫn đến việc triển khai dự án bị chậm trễ, gặp khó khăn, có thể dẫn đến thiệt hại về kinh tế.

PVN họp rà soát vướng mắc trong quy định pháp luật
Nguồn: PVN

Bên cạnh đó, do đặc thù của ngành dầu khí, nhiều hoạt động chưa được quy định trong văn bản pháp luật hoặc quy định không đầy đủ, chưa phù hợp. Có thể kể đến như quy định chưa rõ ràng đối với trường hợp các dự án nhóm A đã có trong quy hoạch có cần lập hay không cần lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Pre-FS) đối với từng dự án thành phần. Việc lập Pre-FS sẽ kéo dài thời gian và chi phí vì các thông tin cơ bản trong Pre-FS đã được xem xét khi đưa dự án vào quy hoạch. Chính việc kéo dài thời gian đã ảnh hưởng đến chuỗi dự án triển khai sau này, dẫn tới chậm tiến độ từng dự án cũng như cả chuỗi đầu tư. Song song với việc rà soát lại các vướng mắc trong quy định của pháp luật, PVN cũng đang phối hợp với Bộ Công thương soạn dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới.

Nhận định về vấn đề xem xét, rà soát vướng mắc trong quy định pháp luật, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho rằng, những vướng mắc này đang ảnh hưởng trực tiếp tới hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Trong bối cảnh hiện nay, nguồn tài nguyên dầu khí đang suy giảm, điều kiện để triển khai các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (E&P) càng khó khăn hơn khi phải thực hiện ở các vùng nước sâu xa bờ. Cùng với đó, các cơ chế, chính sách cho hoạt động E&P cũng như các hoạt động đầu tư dự án mới đang gặp nhiều khó khăn, thách thức; cơ chế khuyến khích, thu hút đầu tư các dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí chưa đủ hấp dẫn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn. Ngoài ra, cũng có vấn đề trong triển khai các lĩnh vực hoạt động khác của Tập đoàn nếu như không được giải quyết kịp thời, PVN sẽ không có điều kiện và cơ sở để tiếp tục phát triển theo chiến lược đề ra.

Với tinh thần quyết liệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tập trung tháo gỡ vướng mắc thể chế cho doanh nghiệp, PVN đã chủ động rà soát các vấn đề vướng mắc, từ đó tổng hợp, đưa ra các kiến nghị sửa đổi phù hợp. Cùng với mong muốn sửa đổi Luật Dầu khí, việc kiến nghị đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật chưa phù hợp sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, tạo động lực, cơ hội đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới.

Trường Sơn