PVEP đoàn kết, sáng tạo làm nên thành công 

Xem với cỡ chữ
Năm 2015 - 2020 là giai đoạn nhiều sóng gió nhất trong ngành dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên, sự đoàn kết, thống nhất và sáng tạo đã giúp Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Với sự cố gắng, nỗ lực chung của các đơn vị, từng người lao động PVEP, cùng với việc triển khai các giải pháp đồng bộ, kịp thời, phù hợp thực tiễn, kết quả sản xuất, kinh doanh của PVEP qua từng năm đã có bước chuyển biến lớn, tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn 2015 - 2020.

Điểm sáng trong sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020 là PVEP đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao hàng năm, đưa thêm 7 mỏ/dự án dầu khí vào khai thác an toàn và hiệu quả (với 6 mỏ trong nước và 1 mỏ ở nước ngoài); dự kiến sẽ tiếp tục đưa thêm 1 mỏ vào khai thác trong năm 2020.

Giàn khoan tại mỏ Rạng Đông  

Trong bối cảnh giá dầu sụt giảm nghiêm trọng, với những giải pháp cụ thể, đồng bộ, tập trung tối ưu chi phí, PVEP vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính hàng năm và cả giai đoạn 2015 - 2020 với doanh thu đạt 112%, nộp ngân sách nhà nước đạt 122% kế hoạch. Doanh thu 174,13 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 64,9 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 49,92 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,4 nghìn tỷ đồng).

Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy PVN, Đảng ủy PVEP đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án Tái cơ cấu PVEP.

Kết quả lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong nhiệm kỳ qua đã tạo nên một tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động PVEP đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; kỷ cương, tác phong làm việc được duy trì tốt và tạo dấu ấn văn hóa doanh nghiệp dầu khí; bảo đảm việc làm, không ngừng cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cùng với đó, những kết quả tốt của công tác xây dựng Đảng, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường... của PVEP trong nhiệm kỳ qua càng khẳng định vị trí, vai trò là đơn vị chủ lực của PVN, góp phần cùng PVN thực hiện tốt vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước.

Anh Sơn