Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

Phước huệ song tu 

Xem với cỡ chữ
Trải qua 87 năm kể từ ngày được thành lập (1934 - 2021), Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam luôn đoàn kết cùng các tôn giáo trong cả nước có nhiều hoạt động lợi đạo, ích đời góp phần làm cho xã hội ngày một vị tha và nhân ái hơn, đúng với tôn chỉ hành đạo mà Đức tông sư Minh Trí đề ra: “Phước huệ song tu”; phương châm hành đạo là “tu học - hành thiện - ích nước - lợi dân”.
	Hưng Minh tự năm 1936 - ngôi chùa đầu tiên của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam - Nguồn: http://tinhdocusiphathoi.vn/
Hưng Minh tự năm 1936 - ngôi chùa đầu tiên của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
Nguồn: http://tinhdocusiphathoi.vn/

Vào những năm đầu thế kỷ XX, làn sóng chấn hưng đạo Phật ở Việt Nam nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các giới Phật tử. Từ Sài Gòn, Gia Định, phong trào chấn hưng lan rộng tới vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một số tôn giáo mới được hình thành dưới hình thức mới, vừa hoạt động tôn giáo, vừa giúp đỡ dân nghèo. Một số tôn giáo phát triển trên nền tảng giáo lý nhà Phật, nhưng được cải tiến ngắn gọn và dễ hiểu để phù hợp với sinh hoạt và trình độ của người dân Nam bộ lúc bấy giờ, điển hình là Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam (TĐCSPHVN).

Người sáng lập TĐCSPHVN là ông Nguyễn Văn Bồng (pháp danh Nguyễn Trung Trí) sinh năm 1886 tại tỉnh Sa Đéc (nay là Đồng Tháp). Là người có tư chất thông minh, giác ngộ chân lý Phật giáo, ông đã chuyển giáo lý Phật giáo thành thơ ca, kinh sách dưới dạng đối đáp ngắn ngọn, dễ hiểu, để mọi người đến được với Phật giáo dễ dàng hơn; đồng thời hướng mọi người vào hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ người nghèo. Với những hoạt động nhập thế như vậy, số người theo tôn giáo do ông sáng lập ngày càng đông. Khi TĐCSPHVN được chính quyền công nhận, ông được suy tôn thành giáo chủ, Đức Tông sư Minh Trí.

Từ khi ra đời năm 1934, TĐCSPHVN theo tôn chỉ Lục Phương Tông, chủ trương pháp môn niệm Phật và hành Lục độ. Đến năm 1950 chính thức lấy tôn chỉ hành đạo là Phước huệ song tu, lấy pháp môn niệm Phật làm căn bản.

Tu phước là đóng góp công sức, trí tuệ, tài vật để xây dựng, phát triển ngành y dược dân tộc (Phòng thuốc nam phước thiện) để chữa bệnh miễn phí giúp người đời. Đây được xem là phương tiện để tạo cơ hội cho người nghèo khó có cơ duyên đến với Phật pháp.

Tu huệ là học Kinh - Luật - Luận của Phật đạo để nâng cao trí tuệ, nâng cao sự hiểu biết để đạt tới giải thoát, an vui. Qua tu huệ để giác ngộ trong việc tu phước, phước và huệ nương nhau, thúc đẩy lẫn nhau phát triển trong một con người, từ đó phát triển rộng ra xã hội, nhằm xây dựng một xã hội đoàn kết, thân ái và tương trợ nhau lúc khó khăn cũng như lúc ốm đau.

TĐCSPHVN hành lễ tuy đơn giản nhưng thành kính. Hằng năm có hai ngày lễ lớn: Lễ Phật đản và Đại hội thường niên ngành Y tế phước thiện, đồng thời bầu Ban Lãnh đạo Trung ương (8.4 âm lịch); Lễ kỷ niệm ngày viên tịch của Đức tông sư Minh Trí và Đại hội thường niên ngành Đạo đức (23.8 âm lịch). Ngày mồng 1 và 15 âm lịch hàng tháng là những ngày lễ sóc vọng, làm lễ quy y cho tín đồ mới nhập đạo và thuyết giảng giáo lý...

Ngọc Hà