Phú Thọ: Giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ 

Xem với cỡ chữ

Ban Dân tộc HĐND tỉnh vừa giám sát việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK) tại huyện Cẩm Khê. Hàng năm, UBND huyện đều rà soát kịp thời, đúng đối tượng các chính sách và được UBND tỉnh, Sở Tài chính cấp ngân sách kịp thời, đầy đủ, bảo đảm đúng đối tượng. Tuy nhiên, công tác bố trí, luân chuyển và thực hiện chế độ chính sách còn khó khăn; chế độ phụ cấp lâu năm còn thấp nên chưa giữ chân được cán bộ, công chức, viên chức công tác lâu dài tại vùng có điều kiện ĐBKK... Đoàn giám sát đề nghị huyện tăng cường kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình cơ sở để tham mưu, đề xuất, giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, đặc biệt là những chính sách chưa được triển khai hay bỏ sót đối tượng khi tích hợp các chính sách và nhóm chính sách theo Nghị định 76.

SƠN NGUYÊN