Phú Thọ: Bảo đảm quyền lợi cho người lao động 

Xem với cỡ chữ

Kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về tiền lương, BHYT, BHXH, BHTN đối với người lao động tại Công ty Cổ phần gạch men Tasa (Khu công nghiệp Thụy Vân) từ năm 2017 đến nay của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho thấy: 100% lao động sau thử việc và đào tạo nghề được ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH, BHTN, BHYT và được cấp sổ BHXH. Hằng năm, Ban lãnh đạo Công ty đều tiến hành tổ chức hội nghị người lao động để người lao động được biết, bàn bạc và tham gia ý kiến, giám sát thực hiện những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, quyền và lợi ích của mình. Việc thực hiện chính sách pháp luật về tiền lương từ năm 2017 đến nay bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc; đơn vị không nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN... Ban mong muốn Công ty tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa các chế độ, chính sách bảo đảm quyền lợi cho người lao động; quan tâm hơn đến các hoạt động từ thiện nhân đạo, trong đó có chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

SƠN NGUYÊN