Phú Thọ: Bám sát cơ sở để kịp thời lắng nghe, tiếp thu nguyện vọng của cử tri 

Xem với cỡ chữ

HĐND tỉnh Khóa XVIII vừa tổ chức Kỳ họp thứ 12 tổng kết hoạt động của HĐND, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đánh giá, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực. Các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành khẳng định được tính đúng đắn, sự cần thiết, khả thi, đem lại hiệu quả trong thực tế. Đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm, thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri, hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân… Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu cho rằng, để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc tham gia thảo luận, chất vấn tại mỗi kỳ họp; bám sát cơ sở để kịp thời lắng nghe, tiếp thu, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nâng cao chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề…

SƠN NGUYÊN