Phối hợp bảo đảm quyền lợi người lao động 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, Quy chế phối hợp số 1460 giữa Công an; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Liên đoàn Lao động; Cục Thuế; Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020, đã thực sự mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trong thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT.

Chủ động, tích cực phối hợp liên ngành

Theo BHXH TP Hà Nội, Hà Nội là một trong những địa phương có số đơn vị tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp lớn nhất cả nước, đồng thời tỷ lệ nợ đóng BHXH luôn cao hơn tỷ lệ trung bình chung. Nhằm tiếp tục bảo đảm thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, quyền lợi chính đáng của người lao động trên địa bàn thủ đô, BHXH thành phố tiếp tục phối hợp với 6 sở, ngành của thành phố đẩy mạnh rà soát đối tượng, hoàn thiện hồ sơ khởi tố đối với các đơn vị có hành vi gian lận BHXH, BHYT, BHTN; cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH cho người lao động.

Với quyết tâm phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đóng BHXH, quy chế phối hợp liên ngành số 1460 về bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020, đã được ký kết.

Phát huy hiệu quả trong triển khai thực hiện Quy chế phối hợp thời gian qua, BHXH TP Hà Nội vừa chủ trì phối hợp với Công an - Liên đoàn Lao động - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Sở Y tế - Thanh tra thành phố và Cục thuế thành phố ký kết Quy chế phối hợp số 588 về thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT của người lao động trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025. Một trong những điểm mới của Quy chế phối hợp số 588 là bổ sung cụ thể trách nhiệm của các sở, ngành trong phối hợp thực hiện phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH.

Cụ thể, BHXH thành phố có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện rà soát, thống kê số lao động đang làm việc tại các đơn vị làm cơ sở mở rộng đối tượng tham gia BHXH. Phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH để tập trung phát triển, yêu cầu các đơn vị tham gia BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật BHXH, BHYT nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi của người lao động  

Ngăn chặn hành vi gian lận

Quy chế phối hợp số 588 giữa 7 sở, ngành có điểm mới đáng lưu ý là đã bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm liên quan trong việc khởi tố đối với các đơn vị có hành vi gian lận BHXH, BHYT, BHTN, cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH cho người lao động.

Theo đó, trong giai đoạn phòng ngừa, BHXH thành phố trao đổi chủ trương, chính sách, hành vi vi phạm pháp luật, chú trọng tuyên truyền có hiệu quả bằng hình thức mời các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH lên làm việc và tuyên truyền về các quy phạm pháp luật về BHXH, BHYT trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý.

Ở giai đoạn xử lý, Thanh tra thành phố trong quá trình thanh tra phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội phạm hình sự về BHXH, BHYT thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để kiến nghị khởi tố vụ án hình sự theo đúng thẩm quyền. BHXH có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan công an đối với các đơn vị có hành vi gian lận BHXH, BHYT cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH cho người lao động.

Công an thành phố điều tra, xác minh, khởi tố đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự những đơn vị có hành vi gian lận BHXH, cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH cho người lao động do BHXH thành phố chuyển hồ sơ; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử để răn đe, ngăn chặn đối với những đơn vị có hành vi gian lận BHXH cố tình nợ, trốn đóng BHXH.

Theo BHXH Hà Nội, căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 5755/UBND-KGVX/2020 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT trên địa bàn TP Hà Nội, Quy chế phối hợp số 588 cũng cụ thể hóa quy định về việc xét khen thưởng đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Theo đó, BHXH thành phố, Công an thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Thanh tra thành phố, Cục Thuế thành phố trước khi vinh danh, khen thưởng, xét tham gia đấu thầu và đấu thầu dự án đối với các đơn vị phải yêu cầu BHXH thành phố xác nhận về việc đơn vị có vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT không; nếu có sẽ không xét khen thưởng các đơn vị vi phạm pháp luật lao động, công đoàn, BHXH, BHYT, thuế.

Quốc Túy