Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, pano, áp phích, tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi trong toàn dân cùng hướng về Đại hội.