Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với các đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội tại phía Nam