Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp về đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Sáng 15.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Trưởng Tiểu ban số 2 về “Xây dựng chuyên đề đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” đã chủ trì phiên họp thứ Hai của Tiểu ban.
Phó Chủ Tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Trưởng Tiểu ban; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực.

Từ sau phiên họp thứ Nhất, Tiểu ban đã ban hành Kế hoạch xây dựng chuyên đề, Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; xây dựng 3 chuyên đề thành phần, xin ý kiến Đảng đoàn Quốc hội theo đúng thời hạn trong Kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội. 

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, trách nhiệm của Thường trực Tiểu ban, các thành viên Tiểu ban và Tổ Biên tập trong thời gian ngắn đã hoàn thiện dự thảo Đề cương chuyên đề; tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, đại biểu Quốc hội qua nhiều nhiệm kỳ để xây dựng dự thảo chuyên đề. Đến nay, dự thảo chuyên đề cơ bản bảo đảm tiến độ. 

Toàn cảnh phiên họp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội phải được thảo luận kỹ lưỡng để từ đó đề xuất với Đảng đoàn Quốc hội và Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" theo tinh thần "những vấn đề đã rõ, chắc chắc thì mới đề xuất, đã đề xuất là phải có căn cứ, lý lẽ thuyết phục, chặt chẽ”. 

Gợi mở một số vấn đề cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các thành viên Tiểu ban thảo luận về việc đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp Quốc hội, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động giám sát; phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội; việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động của Quốc hội, xây dựng và vận hành Quốc hội điện tử...

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị các thành viên Tiểu ban đề xuất các giải pháp liên quan đến cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm bảo đảm sự phân công, phối hợp, kiểm tra, giám sát thực thi quyền lực Nhà nước hiệu quả giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. 

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh báo cáo tóm tắt nội dung chuyên đề

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, trong thời gian rất ngắn, chưa đến 1 tháng kể từ khi được phân công thực hiện chuyên đề, đến nay, Thường trực Tiểu ban đã có phiên bản thứ ba dự thảo chuyên đề để báo cáo Tiểu ban tại phiên họp này. Trưởng Ban Công tác đại biểu cũng nhấn mạnh cần tiếp tục thảo luận, xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm và đề xuất các giải pháp chất lượng, khả thi để trình xin ý kiến Đảng đoàn Quốc hội, Bộ Chính trị. Ngay sau phiên họp này, Thường trực Tiểu ban sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, chuyên gia; xin ý kiến các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo chuyên đề. 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn tới. 

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, bổ sung nhiều nội dung cụ thể để tiếp tục hoàn thiện dự thảo chuyên đề. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, thời gian hoàn thiện chuyên đề để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương rất gấp, do đó, các thành viên Tiểu ban, Tổ biên tập cần căn cứ nhiệm vụ đã được phân công và tiến độ triển khai đề án theo Kế hoạch để bảo đảm chất lượng cao nhất. Ban Công tác đại biểu tiếp tục chủ trì, tham mưu việc tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Tiểu ban và báo cáo Lãnh đạo Tiểu ban để chỉ đạo hoàn thiện chuyên đề. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị các thành viên Tiểu ban tiếp tục rà soát, không để sơ xuất về tư liệu, thiếu chặt chẽ trong đánh giá, dàn trải trong trình bày. Nhất trí với đề xuất của Ban Công tác đại biểu về các bước tiếp theo để hoàn thiện chuyên đề, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục cầu thị, lắng nghe các ý kiến đóng góp xây dựng chuyên đề để có sản phẩm chất lượng nhất. 

Tin và ảnh: Thanh Chi