Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Sáng 4.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã chủ trì phiên họp của Tiểu ban Nhân sự.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp

Tham dự phiên họp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường; Trưởng Ban công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh; Trưởng ban Dân nguyện, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo Dương Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền Hoàng Thanh Tùng...

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được thực hiện dân chủ, thành công tốt đẹp với hơn 69 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ gần 99,6%. Đến thời điểm này, còn một vài tổ bầu cử vì lý do khác nhau phải tổ chức bầu cử lại, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản chính thức về vấn đề này. Đối với đại biểu sau bầu cử, hiện nay, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đang tiến hành rà soát, bảo đảm kỹ lưỡng, đúng pháp luật, đúng quy định của Đảng. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đóng góp vào thành công chung đó có vai trò của các thành viên, các cơ quan trong Tiểu ban Nhân sự đã giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương. Nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự đã và đang được tiến hành theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra và đến nay còn nhiệm vụ quan trọng cuối cùng đó là: xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Tại phiên họp, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã trình bày báo cáo chung của Tiểu ban Nhân sự, phản ánh kết quả công việc đã triển khai theo chức năng, nhiệm vụ; những mặt hạn chế và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Các thành viên Tiểu ban Nhân sự đã thảo luận, cho ý kiến vào nội dung các văn bản, trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định. 

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn các thành viên Tiểu ban Nhân sự đã phối hợp công tác rất trách nhiệm, thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc đề ra; ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, làm việc tích cực của các thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự; sự phối hợp hiệu quả của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan chuyên môn của Văn phòng Quốc hội.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo và các văn kiện trình phiên họp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thời gian tới, Tiểu ban Nhân sự tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục phân công bộ phận thường trực tổng hợp, theo dõi các đơn vị phải bầu cử lại, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh; tổng hợp kết quả bầu cử bảo đảm chính xác, đồng thời, chuẩn bị việc công bố danh sách trúng cử theo lịch trình thời gian của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đề ra; giữ nguyên tắc trong thông tin, phát ngôn, lưu hành văn bản, trong trao đổi công việc; tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tham mưu giải quyết chính xác các vấn đề về nhân sự; chủ động trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin để cùng thực hiện nhiệm vụ chung.

Tin và ảnh: Thanh Chi